2 Chronicles 12

1 a  К огато царството на Ровоама се утвърди, и той стана силен, остави закона Господен, а заедно с него и цял Израил.

2 b  На петата година от Ровоамовото царуване Сусаким, египетски цар, дигна се против Иерусалим, – защото бяха отстъпили от Господа, –

3 с хиляда и двеста колесници и шейсет хиляди конници; а дошлият от Египет с него народ: ливийци, сукхити и етиопци, брой нямаше;

4 и превзе укрепените градове в Иудея и стигна до Иерусалим.

5 c  Тогава пророк Самей дойде при Ровоама и при иудейските князе, които се бяха събрали в Иерусалим, за да се спасят от Сусакима, и им каза: тъй говори Господ: вие Ме оставихте, затова и Аз ви оставям в ръцете на Сусакима.

6 d  Князете Израилеви и царят се смириха и казаха: праведен е Господ!

7 e  Като видя Господ, че те се смириха, биде слово Господне към Самея и бе казано: те се смириха; няма да ги погубя, а скоро ще им дам избавление, и Моят гняв няма да се излее върху Иерусалим чрез ръката Сусакимова;

8 обаче те ще му станат слуги, за да знаят, какво е да служат на Мене и да служат на земни царства.

9 f  Египетският цар Сусаким дойде в Иерусалим и отне съкровищата на дома Господен и съкровищата на царския дом; отне всичко, отне и златните щитове, които бе направил Соломон.

10 g  И цар Ровоам направи вместо тях медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците, на телопазителите, които пазеха входа на царския дом.

11 Кога отиваше царят в Господния дом, дохождаха телопазителите и ги носеха, а после пак ги отнасяха в жилището на телопазителите.

12 h  И когато той се смири, гневът Господен се отвърна от него и го не погуби докрай; па и в Иудея имаше нещо добро.

13 i  Укрепи се цар Ровоам в Иерусалим и царуваше. Когато се възцари, той беше на четирийсет и една година, а царува седемнайсет години в Иерусалим, в града, който Господ избра между всички колена Израилеви, за да пребъдва там името Му. Майка му се казваше Наама, амонитка.

14 И вършеше зло, защото не беше разположил сърцето си да потърси Господа.

15 j  Делата на Ровоама, първи и последни, са описани в записките на пророк Самея и ясновидеца Ада при родословията. Ровоам имаше войни с Иеровоама през всички дни.

16 k  Ровоам почина при отците си и биде погребан в Давидовия град. Вместо него се възцари син му Авия.
Copyright information for BulOrth