2 Chronicles 17

1 a  И възцари се вместо него син му Иосафат, който се укрепи против израилтяните.

2 Той разположи войски по всички укрепени градове на Иудея и настани стражи по земята Иудейска и по градовете Ефремови, които бе завладял баща му Аса.

3 b  И Господ беше с Иосафата, защото ходеше по първите пътища на отца си Давида и не потърси Вааловци,

4 но потърси Бога на баща си и постъпваше по Неговите заповеди, а не по деянията на израилтяните.

5 c  И Господ утвърди царството в ръцете му; всички иудеи носеха дарове Иосафату, и той придоби голямо богатство и слава.

6 Сърцето му се възвиси в Господните пътища; при това той премахна оброчищата и дъбравите в Иудея.

7 А на третата година от царуването си разпрати князете си Бенхаила, Овадия, Захария, Натанаила и Михея да поучават народа по Иудините градове,

8 и с тях левитите: Шемая, Нетания, Зевадия, Азаила, Шемирамота, Ионатана, Адония, Товия и Тов-Адония, а с тях още и свещениците Елишама и Иорама.

9 Те поучаваха иудеите, имайки със себе си книгата на закона Господен; и обикаляха всички иудейски градове и учеха народа.

10 d  И обвзе страх Господен всички земни царства около Иудея, и не воюваха с Иосафата.

11 А от филистимци носеха Иоасафату дарове и сребро за данък; също и араби му докарваха дребен добитък: седем хиляди и седемстотин овни и седем хиляди и седемстотин козли.

12 И въздвигаше се Иосафат все повече и повече, и съгради в Иудея крепости и градове за складове.

13 Той имаше много складове в иудейските градове, а в Иерусалим – храбри ратници.

14 Ето техния списък според поколенията им: от Иуда хилядоначалници: Адна началник, който имаше триста хиляди отлични войници;

15 след него Иоханан началник, който имаше двеста и осемдесет хиляди;

16 e  след него Амасия, Зихриев син, който се беше посветил Господу; и той имаше двеста хиляди отлични войници.

17 От Вениамина: отличен ратник Елиада, който имаше двеста хиляди въоръжени с лък и щит;

18 след него Иехозавад, и той имаше сто и осемдесет хиляди въоръжени войници.

19 Ето, тия служеха на царя, вън от ония, които беше разположил царят в укрепените градове по цяла Иудея.
Copyright information for BulOrth