2 Chronicles 25

1 a  А масия се възцари на двайсет и пет години и царува в Иерусалим двайсет и девет години; майка му се казваше Иехоадан, от Иерусалим.

2 b  Той вършеше, каквото беше угодно пред очите Господни, ала не от пълно сърце.

3 c  Когато се утвърди на царството, той изби слугите си, които бяха убили царя, баща му.

4 d  Но децата им не изби, понеже е писано в закона, в книгата Моисеева, дето е заповядал Господ, думайки: да не бъдат убивани бащи зарад деца, и деца да не бъдат убивани зарад бащи, а всеки трябва да умре за своето престъпление.

5 e  Амасия събра иудеите и ги нареди според племената им под властта на хилядници и стотници – всички иудеи и вениаминци, и ги преброи от двайсет години и нагоре, и намери ги триста хиляди души отборни, които ходят на война и държат копие и щит.

6 Той нае от израилтяните още сто хиляди храбри войници за сто таланта сребро.

7 Но дойде при него човек Божий и каза: царю, нека не ходи с тебе израилска войска, защото Господ не е с израилтяните, не е с никого от Ефремовите синове,

8 f  а иди самичък, върши работа, подвизавай се храбро във войната. Иначе, ще те хвърли Бог пред врага, защото у Бога има сила да подкрепи и да събори.

9 Амасия отговори на Божия човек: а какво да се прави със стоте таланта, които дадох на израилската войска? Божият човек каза: Господ може да ти даде повече от това.

10 И Амасия ги отдели, – войската, която беше дошла при него от земята Ефремова, – да си отидат в своето място. И те се разгневиха силно против Иудея и се върнаха в своето място много ядосани.

11 g  Амасия пък се осмели и поведе народа си, та отиде в Солна долина и изби десет хиляди синове Сеирови;

12 и десет хиляди плениха живи синовете Иудини и ги заведоха навръх скалата, та ги катурнаха отвръх скалата, и те всички се разбиха съвсем.

13 А войската, която Амасия върна, за да не ходи с него на война, се пръсна по иудейските градове от Самария до Веторон, в който уби три хиляди души и награби много плячка.

14 Като си дойде Амасия след поражението на идумейци, пренесе боговете на Сеировите синове, постави ги у себе си за богове и пред тях се кланяше и им кадеше.

15 h  Затова се разпали гневът Господен против Амасия, и Той му прати пророк, който му каза: защо прибягваш към боговете на тоя народ, които не избавиха своя народ от ръката ти?

16 Докле той говореше, царят отговори: нима са те поставили царски съветник? Престани, да те не убият. И пророкът престана, като каза: зная, че Господ е решил да те погуби, понеже ти направи това и не слушаш моя съвет.

17 i  Посъветва се Амасия, цар иудейски, и проводи да кажат на израилския цар Иоаса, син на Иоахаза, Ииуев син: излез да се видим лице с лице.

18 j  Тогава израилският цар Иоас прати до иудейския цар Амасия да кажат: трън ливански пратил да кажат на кедра ливански: дай дъщеря си на сина ми за жена. Но минали диви зверове ливански и стъпкали тоя трън.

19 Ти казваш: ето, избих идумейци, – и сърцето ти се възгордя до пустославие. Седи подобре у дома си. Защо да захващаш опасна работа? Ще паднеш ти, и Иудея с тебе.

20 k  Но Амасия не послуша, понеже това беше от Бога, – за да ги предаде в ръката на Иоаса, задето взеха да прибягват към идумейските богове.

21 Излезе Иоас, цар израилски, и се видяха лице с лице, той и Амасия, цар иудейски, във Ветсамис Иудейски.

22 l  И бидоха разбити иудеите от израилтяните, и се разбягаха всеки в шатрата си.

23 m  И улови Иоас, цар израилски, Амасия, царя иудейски, сина на Иоаса, Иоахазов син, във Ветсамис, доведе го в Иерусалим и събори иерусалимската стена на четиристотин лакти – от Ефремови порти до ъгълните порти;

24 n  и взе всичкото злато и сребро и всички съдове, които бяха в дома Божий в Овед-Едом, и съкровищата на царския дом, и заложниците, и се върна в Самария.

25 o  Амасия, син Иоасов, цар иудейски, живя след смъртта на израилския цар Иоаса, Иоахазов син, петнайсет години.

26 p  Останалите Амасиеви дела, първи и последни, са описани в книгата на царете иудейски и израилски.

27 q  След онова време, откак Амасия отстъпи от Господа, направиха съзаклятие против него в Иерусалим, и той побягна в Лахис. И пратиха по него в Лахис, и го убиха там.

28 И донесоха го на коне, та го погребаха при отците му в Иудиния град.
Copyright information for BulOrth