2 Chronicles 4

1 a  И направи меден жертвеник: двайсет лакти дълъг, двайсет лакти широк и десет лакти висок.

2 b  И направи изляно море – от единия му край до другия десет лакти – цялото кръгло, високо пет лакти, а наоколо го обхващаше връв от трийсет лакти;

3 наоколо му под него от всички страни имаше изляни образи волски; на десет лакти наоколо обикаляха морето два реда волове, изляни заедно с него.

4 c  То стоеше върху дванайсет вола: три гледаха към север, три гледаха към запад, три гледаха към юг и три гледаха към изток, и морето върху тях отгоре; заднищата им пък бяха обърнати навътре под него.

5 d  Дебело беше една длан, и краищата му, направени като краищата на чаша, приличаха на цъфнал крин. То събираше до три хиляди бата.

6 e  Направи и десет умивалници и постави пет отдясно и пет отляво, за да мият в тях, – миеха в тях приготвеното за всесъжения; а морето – за свещениците, за да се мият в него.

7 f  Направи и десет златни светилници, каквито трябваше да бъдат, и ги постави в храма – пет отдясно и пет отляво.

8 g  Направи и десет трапези и ги постави в храма – пет отдясно и пет отляво; направи и сто златни чаши.

9 Направи още и свещенически двор, и голям двор, и врати към двора, а стожерите им обкова с мед.

10 Морето постави на дясна страна, към югоизток.

11 h  И направи Хирам котли, лопатки, чаши (кадилници и всички жертвени съдове) . И свърши Хирам работата, която вършеше за цар Соломона в Божия дом:

12 i  два стълба и два пояса около главуляците върху стълбовете и две мрежи, за да покриват двата пояса около главуляците, които бяха върху стълбовете,

13 и четиристотин нара на двете мрежи – два реда нарове за всяка мрежа, за да покриват двата пояса около главуляците върху стълбовете.

14 j  Направи и подставки, направи и умивалници над подставките;

15 едно море и дванайсет вола под него,

16 и котли, и лопатки, и вилици; целия тоя прибор Хирам-Авий направи на цар Соломона за дома Господен от изгладена мед.

17 k  Царят ги излива в глинена пръст в околността на Иордан, между Сокхот и Цереда.

18 l  Соломон направи всички тия вещи в голямо множество, тъй че не се знаеше теглото на медта.

19 m  Направи Соломон и всички други вещи за Божия дом: и златен жертвеник, и трапези за хлябовете на предложението,

20 n  и светилници, и кандилцата им, за да ги палят по устава пред давира, – от чисто злато;

21 и цветя, и кандилца, и щипци от злато, от найчисто злато,

22 o  и ножове, и ръсилници, и чаши, и пепелници от найчисто злато; и храмовите двери – вътрешните двери за Святая-Святих, и храмовите двери за светилището от злато.
Copyright information for BulOrth