2 Chronicles 5

1 a  И свърши се всичката работа, която извърши Соломон за дома Господен. И внесе Соломон посветеното от баща му Давида сребро и злато, и всички вещи предаде в съкровищниците на Божия дом.

2 b  Тогава Соломон свика в Иерусалим старейшините израилски и всички коленоначалници и отценачалници у Израилевите синове, за да пренесат ковчега на завета Господен от Давидовия град, сиреч от Сион.

3 c  И събраха се при царя всички израилтяни на празника, в седмия месец.

4 d  И дойдоха всички старейшини Израилеви. Левитите дигнаха ковчега;

5 и понесоха ковчега и скинията на събранието и всички свещени вещи, що бяха в скинията, – понесоха ги свещеници и левити.

6 e  А цар Соломон и цялото Израилево общество, което се бе събрало при него пред ковчега, принасяха жертви – овци и волове, толкова много, че не бе възможно да се изброят и сметнат.

7 f  И свещениците донесоха ковчега на завета Господен на мястото му, в давира на храма – в Святая-Святих, под крилата на херувимите.

8 Херувимите простираха крила над мястото на ковчега и покриваха ковчега и върлините му отгоре.

9 g  И върлините се издаваха тъй, че главиците им се виждаха пред давира, ала не излизаха навън; те са там и доднес.

10 h  В ковчега нямаше нищо, освен двете скрижали, които Мойсей бе положил на Хорив, когато Господ сключи завет с Израилевите синове, след излизането им из Египет.

11 i  Когато свещениците излязоха из светилището, – защото всички свещеници, които бяха там, се осветиха, без разлика на отдели;

12 j  когато всички певци-левити: Асаф, Еман, Идитун и синовете им и братята им, облечени във висон, с кимвали, псалтири и гусли стояха на източната страна на жертвеника, и с тях заедно сто и двайсет свещеника тръбяха с тръби,

13 k  тръбяха и пееха като един, издавайки един глас за хвала и славословие Господу; когато екна звукът от тръби, кимвали и други свирала, и всички хвалеха Господа, че Той е благ, че милостта Му е вовеки, – тогава домът, домът Господен, се изпълни с облак,

14 l  и поради облака свещениците не можеха да стоят при службата, защото слава Господня изпълни Божия дом.
Copyright information for BulOrth