2 Chronicles 8

1 a  С лед като изминаха двайсет години, през които Соломон гради дома Господен и своя дом,

2 b  Соломон застрои и градовете, които Хирам му бе дал, и насели в тях синове Израилеви.

3 c  И отиде Соломон против Емат-Сува и го превзе.

4 И съгради Тадмор в пустинята и всички градове за складове, каквито основа в Емат.

5 d  Обстрои Горни Веторон и Долни Веторон, градове, укрепени със стени, порти и заворки,

6 e  и Ваалат и всички градове за складове, които имаше Соломон, и всички градове за колесници и градове за конници, и всичко, що искаше да съгради Соломон в Иерусалим и на Ливан и по цялата земя на своето владение.

7 f  Всички люде, останали от хетейци, аморейци, ферезейци, евейци и иевусейци, които не бяха от синовете Израилеви, –

8 g  децата им, останали след тях на земята, които синовете Израилеви не бяха изтребили, – Соломон направи поданици и до днес.

9 А синовете Израилеви Соломон не правеше работници за свои работи; те бяха войници и началници на телопазителите му и предводители на колесниците и конниците му.

10 h  Главни разпоредници, които управляваха народа при цар Соломона, бяха двеста и петдесет.

11 i  Соломон преведе дъщерята фараонова от Давидовия град в дома, който построи за нея, защото, казваше той, жена не бива да живее при мене в дома на Израилевия цар Давида, понеже домът е свет: в него е влязъл ковчегът Господен.

12 Тогава Соломон начена да принася всесъжения Господу върху жертвеника Господен, който бе издигнал пред притвора,

13 j  за принасяне всесъжения, според наредбите за всеки ден, както бе заповядал Моисей, в съботите и новомесечията и в празниците три пъти на годината: в празника на Безквасниците, в празника на Седмиците и в празника на Шатрите.

14 k  И установи, според разпоредбата на баща си Давида, смените на свещениците според службата им, на левитите според стражите им, за да славословят и служат при свещениците според устава за всеки ден, и на вратарите според смените им, при всяка врата, понеже такова беше завещанието на Давида, Божия човек.

15 И не отстъпяха от царевите заповеди за свещениците и за левитите в нищо, нито пък за съкровищата.

16 Тъй бе уредено цялото дело на Соломона от деня, когато се основа домът Господен, до пълното му свършване.

17 l  Тогава отиде Соломон в Ецион-Гевер и в Елат, що е на морския бряг, в земята Идумейска.

18 И Хирам му прати по свои слуги кораби и роби, които знаеха морето, и те отидоха със слугите Соломонови в Офир, отдето изкараха четиристотин и петдесет таланта злато, и го донесоха на цар Соломона.
Copyright information for BulOrth