2 Chronicles 15

1Т огава Дух Божий слезе върху Азария, син Одедов,

2 a  и той излезе да посрещне Аса и му каза: послушай ме, Аса и всички иудеи и вениаминци: Господ е с вас, когато сте вие с Него; и ако Го търсите, ще Го намерите; ако пък Го оставите, и Той ще ви остави.

3 b  Много дни Израил ще бъде без истиннаго Бога, без свещеник, който да поучава, и без закон;

4 c  но когато в утеснението си се обърне към Господа, Бога Израилев, и Го потърси, Той ще им се намери.

5 В ония времена няма да има мир ни за излизащи, ни за влизащи; защото ще има големи смутове между всички жители земни;

6 d  народ ще се бие с народ, и град с град, защото ще ги смути Бог с всякакви неволи.

7 e  Ала вие се дръжте твърдо, и ръцете ви да не ослабват, защото ще има награда за делата ви.

8 Като чу Аса тия думи и пророчества на Азария, син на пророк Одеда, той се охрабри и премахна езическите гнусотии из цялата земя Иудейска и Вениаминова, и от градовете, които бе превзел по Ефремовата планина, и поднови жертвеника Господен, що беше пред Господния притвор.

9 И събра всички иудеи и вениаминци и преселниците от Ефрема, Манасия и Симеона, които живееха с тях; защото много израилтяни преминаха към него, като видяха, че Господ, неговият Бог, е с него.

10 И събраха се в Иерусалим в третия месец на петнайсетата година от царуването на Аса;

11 и принесоха в оня ден жертва Господу от плячката, която докараха: от едрия добитък седемстотин и от дребния седем хиляди.

12 f  И сключиха завет да търсят Господа, Бога на отците си, от все сърце и душа;

13 g  а всякой, който не потърси Господа, Бога Израилев, да умре – бил той малък или голям, мъж или жена.

14 И заклеха се в Господа гръмогласно с възклицание и при звука на тръби и рогове.

15 И всички иудеи се радваха на тая клетва, защото се клеха от все сърце и с пълно усърдие търсеха Господа, и Той им се намери. И Господ им даде спокойствие от всички страни.

16 h  А майка си Мааха цар Аса лиши от царско достойнство, задето бе направила истукан за дъбравата. Аса катурна идола ѝ, насече го на късове и го изгори в Кедронския дол.

17 i  Макар че оброчищата не бяха премахнати у Израиля, но сърцето на Аса беше напълно предадено Господу през всичките му дни.

18 j  Той внесе посветеното от баща си и своето посветено в Божия дом: сребро, злато и съдове.

19 И война нямаше до трийсет и петата година от царуването на Аса.
Copyright information for BulOrth