2 Chronicles 27

1 a  И оатам беше на двайсет и пет години, когато се възцари, и царува в Иерусалим шестнайсет години; майка му се казваше Иеруша, Садокова дъщеря.

2 b  Той вършеше, каквото беше угодно пред очите Господни, тъкмо както правеше и Озия, баща му, само че не влизаше в Господния храм, и народът все още грешеше.

3 c  Той съгради горните врата на дома Господен и съгради много нещо в стената Офелова;

4 съгради и градове в Иудейската планина, а в горите съгради дворци и кули.

5 Той воюва с царя на амонитци и ги победи, и амонитци му дадоха оная година сто таланта сребро и десет хиляди кора пшеница и десет хиляди ечемик. Това му даваха амонитци и втората и третата година.

6 Иоатам беше затова тъй силен, понеже оправяше пътищата си пред Господа, своя Бог.

7 d  Останалите дела на Иоатама и всичките му войни и обноските му са описани в книгата на царете израилски и иудейски;

8 той беше на двайсет и пет години, когато се възцари, и царува шестнайсет години в Иерусалим.

9 e  И почина Иоатам при отците си, и го погребаха в Давидовия град. И вместо него се възцари син му Ахаз.
Copyright information for BulOrth