2 Corinthians 6

1П онеже сме съработници Христови, ние ви молим, да не приемате напразно благодатта Божия.

2 a  Защото казано е: „в благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах“. Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение!

3 Ние никому с нищо не туряме препънка, за да се не опорочи служението ни,

4 b  но във всичко се препоръчваме за служители Божии, с голямо постоянство, в скърби, в нужди, в утеснение,

5 при рани, в тъмници, в скитания, в трудове, в бдения, в пости,

6 с чистота, със знание, с дълготърпение, с благост, с Дух Светий, с нелицемерна любов,

7 със слово на истина, със сила Божия, чрез оръжията на правдата в дясна и лява ръка,

8 при чест и безчестие, при укори и похвали; смятат ни за измамници, но ние сме истинни,

9 за непознати, а сме добре познати; смятат ни за умиращи, а ето, живи сме; наказват ни, ала не могат ни умъртви;

10 c  огорчават ни, а ние винаги сме радостни; бедни сме, а мнозина обогатяваме; нямаме нищо, а всичко притежаваме.

11 Устата ни са отворени за вас, коринтяни, сърцето ни е разширено.

12 Вам не е тясно в нас, а е тясно в сърцата ви.

13 За равна отплата (говоря като на чеда) разширете се и вие.

14 Не се впрягайте заедно с неверните; защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлина и тъмнина?

15 d  Какво съгласие може да има между Христа и Велиара? Или какво общо има верният с неверния?

16 e  Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: „ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ“.

17 f  „Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема“;

18 g  „и ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери“, казва Господ Вседържител.
Copyright information for BulOrth