2 Corinthians 8

1И звестяваме ви, братя, за благодатта Божия, дадена на църквите македонски,

2 a  че сред много скръбни изпитни тяхната радост бе изобилна; и при голямата си беднотия изобилно проявиха богатството на своето добродушие;

3 защото (свидетел съм) те се показаха доброволни пожертвователи по силите си и извън силите,

4 като ни молеха твърде много, да приемем техния дар и участие в услужване на светиите;

5 и това те направиха не както се надявахме, но сами себе си отдадоха първом Господу, сетне и нам по воля Божия;

6 затова помолихме Тита, както бе наченал по-рано, тъй и да завърши у вас и това добро дело.

7 Но както изобилва всичко у вас: вяра и слово, познание и всяко усърдие и любовта ви към нас, тъй да изобилва у вас и тая добродетел.

8 Това казвам не като заповед, но за да изпитам чрез усърдието на другите искреността и на вашата любов.

9 b  Защото вие знаете милостта на Господа нашего Иисуса Христа, че Той, бидейки богат, осиромаша заради вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

10 И по това давам съвет, понеже това е полезно за вас, които още отлани, преди македонци, наченахте не само да вършите, но и да искате това.

11 А сега и довършете наченатото дело, та, както е имало усърдие в искането ви, тъй усърдно да стане и довършването му според средствата.

12 c  Защото, ако някой има усърдие, той е угоден по това, каквото има, а не по това, каквото няма.

13 Не че искам да бъде на другите леко, а вам тежко, но за изравнение:

14 сегашният ваш излишък да допълня техния недостиг, за да послужи и техният излишък при вашия недостиг, та да има равенство,

15 d  както е писано: „който е събрал много, не е имал излишък; и който – малко, не е имал недостиг“.

16 Да благодарим Богу, Който вложи в сърцето на Тита същото усърдие за вас:

17 наистина, аз го подканих, но той, бидейки твърде усърден, доброволно тръгна към вас.

18 С него изпратихме и един брат, похваляван по всички църкви за благовестието,

19 и не само похваляван, но и избран от църквите, за да ни придружава в това добро дело, на което служим за слава на Самаго Господа и за ваше усърдие,

20 като се пазим, да не би някой ни укори при тия обилни приноси, за чието събиране ние полагаме грижи;

21 e  защото ние залягаме за доброто не само пред Господа, но и пред човеците.

22 Ние изпратихме с тях и нашия брат, чието усърдие много пъти сме изпитвали в много неща, и който сега е още по-усърден поради голямата увереност във вас.

23 Колкото за Тита, той е мой другар и сътрудник среди вас; а колкото за нашите братя, те са пратеници на църквите, слава Христова.

24 И тъй, дайте доказателство за вашата любов и за това, дето се хвалим с вас, както на тях, така и пред лицето на църквите.
Copyright information for BulOrth