2 Kings 11

1 a  Г отолия, майка на Охозия, като видя, че син ѝ умря, стана и изтреби целия царски род.

2 b  Но Иосавета, цар Иорамова дъщеря, сестра на Охозия, взе Охозиевия син Иоаса и тайно го отведе изсред убиваните царски синове, него и кърмачката му, в спалнята; и скриха го от Готолия, и той не биде убит.

3 c  И криха го с нея в Господния дом шест години, а в това време Готолия царуваше над земята.

4 d  На седмата година Иодай прати и взе стотниците от телохранителите и бързоходците, доведе ги при себе си в дома Господен, сключи с тях договор, взе от тях клетва в дома Господен и им показа царския син;

5 и даде им заповед, като каза: ето какво ще направите: едната третина от вас, които дохождате в събота, ще стоите на стража при царския дом;

6 e  другата третина – при Сурски порти; и третата третина – при портите зад телохранителите, и ще стоите на стража в дома, да не стане насилие.

7 f  И две части от вас, от всички, които си отиват в събота, ще стоят на стража при дома Господен, за царя;

8 и заобиколете царя от всички страни, всеки с оръжието си в ръка; който и да влезе в редовете, да бъде убит; и бъдете при царя, кога излиза и кога влиза.

9 Стотниците направиха всичко, що заповяда свещеник Иодай; всеки взе людете си, които дохождаха в събота и които си отиваха в събота, и дойдоха при свещеник Иодая.

10 g  И свещеникът раздаде на стотниците копията и щитовете цар Давидови, които се намираха в дома Господен.

11 И застанаха бързоходците, всеки с оръжие в ръка, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, при жертвеника и при дома около царя.

12 h  Тогава Иодай изведе царския син, тури му царски венец и накити, възцариха го, и го помазаха, ръкопляскаха и викаха: да живее царят!

13 i  Чу Готолия гласа на разтърчалия се народ и отиде при народа в дома Господен.

14 j  И гледа: ето, царят стои на възвишението, според обичая, и князете и тръбите до царя; целият народ на страната се весели, и тръбят с тръби. Готолия раздра дрехите си и завика: съзаклятие, съзаклятие!

15 k  Свещеник Иодай заповяда на стотниците, началници на войската, и им каза: изведете я извън редовете, а който тръгне подире ѝ, убивайте го с меч, защото свещеникът си мислеше да не би да я убият в дома Господен.

16 l  Направиха ѝ място, и тя мина през конския вход за царския двор, и там биде убита.

17 m  И сключи Иодай завет между Господа и между царя и народа, да бъдат те народ Господен, и между царя и народа.

18 n  Тогава целият народ на страната отиде в дома на Ваала, събориха жертвениците му, и кумирите му съвсем разбиха, и Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците. И свещеникът установи надзорничество над дома Господен.

19 o  И взе стотниците и телохранителите и бързоходците и целия народ на страната, и придружиха царя от дома Господен, и отидоха по пътя през телохранителските порти в царския дом; и той седна на царския престол.

20 p  Целият народ на страната се весели, и градът се успокои. А Готолия убиха с меч в царския дом.

21 Иоас беше на седем години, когато се възцари.
Copyright information for BulOrth