2 Kings 12

1 a  В седмата година на Ииуя се възцари Иоас и царува в Иерусалим четирийсет години. Майка му се казваше Цивия, от Вирсавия.

2 b  И Иоас вършеше, каквото беше угодно пред очите на Господа, през всичките си дни, докле го поучаваше свещеник Иодай;

3 c  само оброчищата не бяха премахнати; народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата.

4 d  И каза Иоас на свещениците: всичкото посвещавано сребро, което принасят в дома Господен, среброто от ония, които биват преброявани, среброто, което се внася за всяка душа според оценката, – всичкото сребро, колкото всекиму сърце дава, да се донесе в дома Господен;

5 e  нека свещениците го прибират, всеки от своя познат, и нека поправят повреденото в храма, навред, дето се намери повреда.

6 Но понеже до двайсет и третата година на цар Иоаса свещениците не поправяха повредите в храма,

7 f  цар Иоас повика свещеник Иодая и свещениците и им каза: защо не поправяте повредите в храма? Отсега няма вече да прибирате сребро от своите познати, а ще го оставяте за поправка на повредите в храма.

8 И свещениците се съгласиха да не прибират в е ч е у с е б е си сребро от народа за поправка на повредите в храма.

9 g  Тогава свещеник Иодай взе едно ковчеже, направи отгоре му отвор и го сложи до жертвеника отдясно, дето влизаха в дома Господен. И свещениците, които стояха на стража при прага, пущаха там всичкото сребро, което се внасяше в дома Господен.

10 h  И колчем виждаха, че има много сребро в ковчежето, дохождаше царският писар и първосвещеникът, и завързваха в торби, и преброяваха среброто, което се намереше в дома Господен,

11 i  и преброеното сребро предаваха в ръцете на отредените при дома Господен разпоредници, а те го харчеха по дърводелци и градежници, които работеха в дома Господен,

12 и по зидари, и по каменоделци, и за купуване дървета и дялани камъни, за поправка на повредите в дома Господен, и за всичко, що се харчеше за поддържане на храма.

13 j  Но за дома Господен не бидоха направени сребърни блюда, щипци, чаши за ръсене, тръби, – никакви златни съдове, и сребърни съдове не бидоха направени от среброто, което се внасяше в дома Господен,

14 а го предаваха на разпоредниците, и те поправяха с него дома Господен.

15 k  И не искаха сметка от ония, на които поверяваха среброто за раздаване на разпоредниците, защото те постъпваха честно.

16 l  Среброто от жертва за вина и среброто от жертва за грях не се внасяше в дома Господен: то беше за свещениците.

17 m  Тогава сирийският цар Азаил тръгна в поход, отиде да воюва против Гет, и го превзе; па намисли след това Азаил да иде против Иерусалим.

18 n  Но иудейският цар Иоас взе всичко пожертвувано, което бяха пожертвували н а х р ама негови отци, иудейските царе Иосафат, Иорам и Охозия, и което сам бе пожертвувал, и всичкото злато, намерено в съкровищниците в дома Господен и на царския дом, и прати на сирийския цар Азаил; и тоя се оттегли от Иерусалим.

19 o  Останалото за Иоаса и за всичко, което той извърши, е описано в летописите на иудейските царе.

20 p  И въстанаха слугите му, направиха съзаклятие и убиха Иоаса в дома Мило, на пътя за Сила.

21 q  Убиха го слугите му: Иозакар, син на Шимеата, и Иехозавад, син на Шомера, и той умря, и го погребаха при отците му в Давидовия град. И вместо него се възцари син му Амасия.
Copyright information for BulOrth