2 Kings 15

1 a  И удейският цар Азария, син Амасиев, се възцари в двайсет и седмата година на израилския цар Иеровоама;

2 b  той беше на шестнайсет години, когато се възцари, и петдесет и две години царува в Иерусалим. Майка му се казваше Иехолия, от Иерусалим.

3 c  Той вършеше, каквото беше угодно в очите на Господа, тъкмо както постъпваше баща му Амасия.

4 d  Само оброчищата не бяха премахнати: народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата.

5 e  Господ порази царя, и той беше болен от проказа до деня на смъртта си и живееше в отделен дом. А царевият син Иотам началствуваше над двореца и управляваше народа на страната.

6 f  Останалото за Азария и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на иудейските царе.

7 g  И почина Азария при отците си, и го погребаха при отците му в Давидовия град. А вместо него се възцари син му Иотам.

8 h  Захария, син на Иеровоама, се възцари над Израиля в Самария в трийсет и осмата година на иудейския цар Азария и царува шест месеца.

9 i  Той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа, както правеха бащите му: не отстъпваше от греховете на Наватовия син Иеровоама, който бе вкарал в грях Израиля.

10 j  Селум, син на Иависа, направи съзаклятие против него, удари го пред народа и го уби, па се възцари вместо него.

11 Останалото за Захария е описано в летописите на израилските царе.

12 k  Такова беше словото на Господа, което Той бе казал на Ииуя, думайки: синовете ти ще седят на Израилевия престол до четвърта рода. Тъй и стана.

13 Иависовият син Селум се възцари в трийсет и деветата година на иудейския цар Азария и царува в Самария един месец.

14 l  Тогава Менаим, син на Гадия от Тирца, тръгна и дойде в Самария, удари Иависовия син Селума в Самария, уби го и се възцари вместо него.

15 Останалото за Селума и за съзаклятието му, което той направи, е описано в летописите на израилските царе.

16 Менаим порази Типсах и всички, които бяха в него и в пределите му, като захванеш от Тирца, задето градът не отвори портите, разби го, и всички в него непразни жени разсече.

17 Менаим, син Гадиев, се възцари над Израиля в трийсет и деветата година на иудейския цар Азария и царува десет години в Самария;

18 m  той вършеше, как вото беше неугодно пред очите на Господа; не отстъпваше от греховете на Наватовия син Иеровоама, който бе вкарал в грях Израиля, през всичките си дни.

19 n  Тогава асирийският цар Фул нападна земята (Израилева) . И Менаим даде на Фула хиляда таланта сребро, за да бъдат ръцете му за него и да утвърди царството в своя ръка.

20 o  Менаим разхвърли това сребро върху израилтяните, върху всички богати люде, по петдесет сикли сребро на всеки човек, за да ги даде на асирийския цар. И върна се назад асирийският цар, и не остана там в земята.

21 Останалото за Менаима и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на израилските царе.

22 И почина Менаим при отците си. И вместо него се възцари син му Факия.

23 Менаимовият син Факия се възцари над Израиля в Самария в петдесетата година на иудейския цар Азария и царува две години;

24 p  той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа: не отстъпваше от греховете на Наватовия син Иеровоама, който бе вкарал в грях Израиля.

25 q  Против него направи съзаклятие Факей, син на Ремалия, негов велможа, нападна го в Самария, в покоите на царския дом, с Аргов и Арие, имайки със себе си и петдесет души галаадци, уби го и се възцари вместо него.

26 Останалото за Факея и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на израилските царе.

27 Ремалиевият син Факей се възцари над Израиля в Самария в петдесет и втората година на иудейския цар Азария и царува двайсет години;

28 r  той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа: не отстъпваше от греховете на Наватовия син Иеровоама, който бе вкарал в грях Израиля.

29 s  В дните на израилския цар Факея дойде асирийският цар Теглатфеласар, пре взе Ион, Авел-Бет-Мааха, Ианох, Кедес, Асор, Галаад, Галилея и цялата Нефталимова земя, и пресели жителите им в Асирия.

30 t  Осия, син на Ила, направи съзаклятие против Ремалиевия син Факей, удари го и го уби, па се възцари вместо него в двайсетата година на Озиевия син Иоатам.

31 u  Останалото за Факея и за всичко, що той е извършил, е описано в летописите на израилските царе.

32 v  Иоатам, син на иудейския цар Озия, се възцари във втората година на Ремалиевия син Факей, цар израилски;

33 w  той беше на двайсет и пет години, когато се възцари, и царува в Иерусалим шестнайсет години. Майка му се казваше Иеруша, Садокова дъщеря.

34 Той вършеше, каквото беше угодно пред очите на Господа: във всичко постъпваше тъй, както постъпваше баща му Озия.

35 x  Само оброчищата не бяха премахнати: народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата. Той построи горните порти при дома Господен.

36 y  Останалото за Иоатама и за всичко, що е извършил, е описано в летописите на иудейските царе.

37 z  В ония дни Господ начена да праща в Иудея сирийския цар Рецина и Ремалиевия син Факея.

38 aa  И почина Иоатам при отците си, и биде погребан при отците си в града на отца си Давида. И вместо него се възцари син му Ахаз.
Copyright information for BulOrth