2 Kings 24

1 a  В негови дни се дигна вавилонският цар Навуходоносор, и Иоаким му стана подвластен за три години, но после се отметна от него.

2 b  И Господ праща против него пълчища халдейци, и пълчища сирийци, и пълчища моавци, и пълчища амонитци, – праща ги против Иуда, за да го погуби, според словото на Господа, що бе изрекъл чрез Своите раби – пророците.

3 c  Това ставаше с Иуда по заповед на Господа, за да го отхвърли от лицето Си за греховете на Манасия, за всичко, що той бе извършил;

4 d  и за невинната кръв, която той проля, като изпълни Иерусалим с невинна кръв, Господ не искаше да прости.

5 e  Останалото за Иоакима и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на иудейските царе.

6 f  И почина Иоаким при отците си, и вместо него се възцари син му Иехония.

7 g  Египетският цар вече не излизаше от земята си, защото вавилонският цар бе превзел всичко, от Египетския поток до река Ефрат, що принадлежеше на египетския цар.

8 h  Иехония беше на осемнайсет години, когато се възцари, и царува три месеца в Иерусалим; майка му се казваше Нехуща, дъщеря на Елнатана, от Иерусалим.

9 i  И той вършеше, каквото беше неугодно в очите на Господа, във всичко тъй, както вършеше баща му.

10 j  В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносора настъпиха към Иерусалим, и градът биде обсаден.

11 Вавилонският цар Навуходоносор дойде до града, когато слугите му го обсаждаха.

12 k  Тогава иудейският цар Иехония отиде при вавилонския цар, той, и майка му, и слугите му, и князете му, и скопците му, и зароби го вавилонският цар в осмата година на царуването си,

13 l  и изнесе оттам всички съкровища на дома Господен и съкровищата на царския дом; и строши, както бе казал Господ, всички златни съдове, които Соломон, цар Израилев, бе направил в храма Господен;

14 m  и изсели цял Иерусалим, и всички князе, и цялата храбра войска, – преселени бяха десет хиляди, – и всички дърводелци и ковачи; никой не остана, освен сиромасите на тая страна.

15 n  Той пресели Иехония във Вавилон; също и майката на царя, и жените на царя, и скопците му, и велможите на страната отведе от Иерусалим да ги засели във Вавилон.

16 И цялата войска, на брой седем хиляди и художници, и градежници хиляда, всички юнаци, способни за война, отведе вавилонският цар да ги засели във Вавилон.

17 o  И вавилонският цар възцари Матания, чича на Иехония, вместо него, и му промени името на Седекия.

18 p  Седекия беше на двайсет и една година, когато се възцари, и царува единайсет години в Иерусалим; майка му се казваше Хамутал, дъщеря на Иеремия, от Ливна.

19 q  И той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа, във всичко тъй, както вършеше Иоаким.

20 r  Гневът на Господа над Иерусалим и над Иуда беше толкова голям, че Той ги отхвърли от лицето Си. И Седекия се отметна от вавилонския цар.
Copyright information for BulOrth