2 Kings 25

1 a  В деветата година от царуването си, в десетия месец, на десетия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде с всичката си войска пред Иерусалим, обсади го и направи около него окоп.

2 И градът стоя в обсада до единайсетата година на цар Седекия.

3 b  На деветия ден от месеца гладът се усили в града, и народът на страната нямаше хляб.

4 c  Градът бе превзет, и всички военни побягнаха ноще по пътя към портите, между двете стени, които са до царската градина; а халдеите стояха около града, и царят отиде по пътя към равнината.

5 d  Халдейската войска се спусна след царя и го застигна в Иерихонските равни ни, и всичката му войска се разбяга от него.

6 e  Тогава хванаха царя, отведоха го при вавилонския цар в Ривла и извършиха над него съд;

7 f  синовете на Седекия ги заклаха пред очите му, а на самия Седекия избодоха очите, оковаха го в окови и го отведоха във Вавилон.

8 g  На петия месец, на седмия ден от месеца, сиреч в деветнайсетата година на вавилонския цар Навуходоносора, дойде Навузардан, началник на телопазителите, слуга на вавилонския цар, в Иерусалим

9 h  и изгори дома Господен и царския дом, и всички къщи в Иерусалим, и всички големи къщи изгори с огън;

10 i  и стените около Иерусалим бидоха съборени от халдейската войска, която беше с началника на телопазителите.

11 j  И другия народ, който бе останал в града, и отметниците, които се предадоха на вавилонския цар, и останалия прост народ изсели Навузардан, началник на телопазителите.

12 k  Само малцина от сиромасите на тая страна началникът на телопазителите остави за работници в лозята и за земеделци.

13 l  И медните стълбове на дома Господен, и подставките, и медното море в дома Господен халдейците изпочупиха и отнесоха медта им във Вавилон;

14 m  и котли, и лопати, и щипци, и лъжици, и всички медни съдове, които се употребяваха в службата, задигнаха;

15 n  и кадилници, и блюда, – каквото имаше златно, и каквото имаше сребърно, взе началникът на телопазителите:

16 o  стълбове два, море едно, и подставките, които Соломон бе направил в дома Господен, – медта във всички тия неща нямаше тегло.

17 p  Единият стълб беше висок осемнайсет лакти, главулякът му беше от мед, а височината на главуляка – три лакти, и мрежата и наровете около главуляка – всичко от мед. Същото имаше и другият стълб с мрежата.

18 q  Началникът на телопазителите взе първосвещеника Сераия, втория свещеник Цефания и тримата пазачи при прага.

19 r  От града той взе един скопец, който беше началник над военните люде, и петте души, които стояха пред царското лице и се намираха в града, и главния писар на войската, който записваше във войската народа на страната, и шейсет души от народа на страната, които се намираха в града.

20 Взе ги Навузардан, началник на телопазителите, и ги отведе при вавилонския цар в Ривла.

21 s  И вавилонският цар ги порази и ги погуби в Ривла, в земята Емат. И иудеите бидоха изселени из земята си.

22 t  А над народа, оставен в Иудейската земя, вавилонският цар Навуходоносор постави за началник Годолия, син на Ахикама, Шафанов син.

23 u  Когато всички военачалници, те и людете им, чуха, че вавилонският цар оставил за началник Годолия, дойдоха при Годолия в Масифа, а именно: Исмаил, син на Нетания, Иоханан, син на Карея, Сераия, син на Танхумета от Нетофат, и Иезания, син на маахитеца, те и людете им.

24 v  И се закле Годолия тям и на людете им и им каза: не бойте се да бъдете подвластни на халдеите; заселвайте се в земята, служете на вавилонския цар, и ще ви бъде добре.

25 w  Но в седмия месец дойде Исмаил, син на Нетания, Елишамов син, от царския род, с десет души, порази Годолия, и той умря, също и иудеите, и халдеите, които бяха в Масифа.

26 x  Тогава се дигна целият народ, от мало до голямо, и военачалниците, и отидоха в Египет, защото се бояха от халдеите.

27 y  В трийсет и седмата година от преселението на иудейския цар Иехония, в дванайсетия месец, на двайсет и седмия ден от месеца, вавилонският цар Евилмеродах, в годината на възцаряването си, извади от тъмницата иудейския цар Иехония,

28 говори с него приятелски и постави престола му по-горе от престола на царете, които бяха при него във Вавилон;

29 и промени тъмничарските му дрехи; и винаги Иехония ядеше с него, през всички дни на живота си.

30 И издръжката му, издръжка постоянна, му се даваше от царя, всеки ден, през всички дни на живота му.
Copyright information for BulOrth