2 Kings 8

1 a  И говори Елисей на жената, чийто син бе възкресил, и каза: стани и иди, ти и твоят дом, и поживей там, дето можеш да поживееш, защото Господ повика глада, и той ще дойде в тая земя за седем години.

2 Стана оная жена, и постъпи по думата на Божия човек, отиде тя и нейният дом, и живя във Филистимската земя седем години.

3 Като се изминаха седем години, върна се тая жена от Филистимската земя и дойде да моли царя за къщата си и нивата си.

4 Царят тогава се разговаряше с Гиезия, слугата на Божия човек, и каза: разкажи ми всичко бележито, което е извършил Елисей.

5 А в това време, когато разказваше на царя, че Елисей е възкресил един умрял, жената, чийто син бе възкресил, молеше царя за къщата си, и нивата си. Тогава Гиезий каза: господарю мой, царю, тая е същата жена и този е същият ѝ син, когото Елисей възкреси.

6 Царят попита жената, и тя му разказа. И даде ѝ царят едного от царедворците и каза: да ѝ се върне всичко нейно и всички приходи от нивата, от оня ден, когато е напуснала земята, досега.

7 И дойде Елисей в Дамаск, когато сирийският цар Венадад беше болен. Обадиха на Венадада и казаха: тук дойде Божият човек.

8 b  Тогава царят каза на Азаила: вземи в ръка дар и иди посрещни Божия човек и попитай чрез него Господа, думайки: ще оздравея ли от тая болест?

9 Азаил отиде да го посрещне и взе в ръка дар и всичко най добро в Дамаск, колкото могат да носят четирийсет камили, па отиде и застана пред лицето му и каза: твоят син Венадад, сирийският цар, ме прати при тебе, да попитам: ще оздравея ли от тая болест?

10 Елисей му отговори: иди му кажи: ще оздравееш. Обаче Господ ми яви, че той ще умре.

11 c  И устреми Елисей върху него погледа си и тъй стоя, докле оня се смути; и заплака Божият човек.

12 d  И Азаил попита: защо плаче господарят ми? А той отговори: защото зная, какво зло ще сториш на Израилевите синове: крепостите им на огън ще предадеш, момците им с меч ще погубиш, кърмачетата им ще избиеш и непразните им жени ще разсечеш.

13 e  И каза Азаил: какво е твоят раб, (мъртво) псе, та да може направи такова голямо дело? И отговори Елисей: Господ ми показа в тебе царя на Сирия.

14 Той си отиде от Елисея и дойде при господаря си. И тоя го попита: какво ти говори Елисей? Той отговори: каза ми, че ще оздравееш.

15 На другия ден обаче Азаил взе завивката, натопи я във вода и я тури на лицето му, и царят умря. И вместо него се възцари Азаил.

16 f  След иудейския цар Иосафат, се възцари Иосафатовият син Иорам, цар иудейски – в петата година на Ахавовия син Иорам, цар израилски.

17 g  Той беше на трийсет и две години, когато се възцари, и царува осем години в Иерусалим;

18 h  и ходеше по пътя на израилските царе тъй, както постъпваше Ахавовият дом, понеже Ахавовата дъщеря му беше жена, и правеше каквото беше неугодно в очите на Господа.

19 i  Обаче Господ не искаше да погуби Иуда, заради Своя раб Давида, защото Той бе обещал да му даде светило между децата му за всички времена.

20 j  В негови дни Едом се измъкна изпод ръката на Иуда и си постави цар.

21 И отиде Иорам в Цаир, и всички колесници с него; стана той през една нощ и порази идумейците, които го обикаляха, и началниците на колесниците, ала народът избяга в шатрите си.

22 k  И се измъкна Едом изпод ръката на Иуда доднес. В същото време се измъкна и Ливна.

23 Останалото за Иорама и всичко, що е извършил, е описано в летописите на иудейските царе.

24 l  И почина Иорам при отците си, и биде погребан при отците си в Давидовия град. И вместо него се възцари син му Охозия.

25 Охозия, син на иудейския цар Иорам, се възцари в дванайсетата година на Ахавовия син Иорам, израилски цар.

26 m  Охозия беше на двайсет и две години, когато се възцари, и царува една година в Иерусалим. А майка му се казваше Готолия, дъщеря на израилския цар Амврия.

27 n  Той ходеше по пътя на Ахавовия дом и правеше, каквото беше неугодно в очите на Господа, както Ахавовият дом, защото беше в роднинство с Ахавовия дом.

28 o  Той отиде с Ахавовия син Иорам на война против сирийския цар Азаил в Рамот Галаадски, и сирийци раниха Иорама.

29 p  И цар Иорам се върна да се лекува в Изреел от раните, които сирийци му нанесоха в Рамот, когато воюваше против сирийския цар Азаил. И Охозия, Иорамовият син, иудейски цар, дойде да посети Ахавовия син Иорам в Изреел, понеже беше болен.
Copyright information for BulOrth