2 Thessalonians 1

1П авел, Силуан и Тимотей – до солунската църква в Бога Отца нашего и в Господа Иисуса Христа:

2 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.

3 a  Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето вярата ви твърде много расте, и взаимната любов у всеки едного от всички вас тъй изобилва,

4 че сами ние се хвалим с вас в Божиите църкви за вашето търпение и вяра при всички гонения и скърби, що пренасяте;

5 b  това е доказателство на праведния Божий съд, че вие ще се удостоите с царството Божие, за което и страдате.

6 c  Защото справедливо е пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват,

7 а вам, оскърбяваните, да въздаде утеха заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето с Ангелите на Своята сила,

8 d  в пламенен огън да отмъщава на ония, които не познават Бога, които не се покоряват на благовестието на Господа нашего Иисуса Христа

9 и които с вечна погибел ще бъдат наказани от лицето на Господа и от славата на Неговото могъщество,

10 когато Той дойде, за да бъде прославен в оня ден всред Своите светии, и за да Му се удивяват всички повярвали, а също и вие, понеже с вяра приехте нашето свидетелство.

11 За това се и молим винаги за вас, да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата,

12 та да се прослави във вас името на Господа нашего Иисуса Христа, и вие в Него, по благодатта на нашия Бог и на Господа Иисуса Христа.
Copyright information for BulOrth