2 Thessalonians 3

1 a  И тъй, молете се за нас, братя, щото словото Господне да се разпространява и се слави навред, както и у вас,

2 и да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра.

3 b  Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и запази от лукавия.

4 Ние сме уверени за вас в Господа, че вършите и ще вършите, що ви заповядваме.

5 А Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово.

6 Заповядваме ви също, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас.

7 c  Сами знаете, как трябва да подражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас,

8 d  нито у някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка деня и нощя, за да не отегчим някого от вас, –

9 e  и не за това, че нямахме власт, а за да ви дадем себе си за пример, та да ни подражавате.

10 f  Защото и когато бяхме между вас, наръчвахме ви това: който не иска да се труди, не бива и да яде.

11 Но слушаме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят, а се занимават с празни работи;

12 на такива заповядваме и ги молим в Господа нашего Иисуса Христа да работят безшумно и свой си хляб да ядат.

13 g  А вие, братя, не падайте духом, кога вършите добро.

14 h  Ако ли някой не послуша думите ни в това послание, забележете го и не се сношавайте с него, за да се засрами;

15 и го не смятайте за враг, а го наставлявайте като брат.

16 i  А Сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак; Господ да бъде с всички вас!

17 Саморъчен поздрав от мене, Павла; това е белег във всяко послание; аз пиша тъй:

18 благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
Copyright information for BulOrth