2 Timothy 2

1 a  И тъй, чедо мое, усилвай се в благодатта, която ти е дадена от Христа Иисуса,

2 b  и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат.

3 И тъй, принасяй страданията като добър воин Иисус Христов.

4 c  Никой воин се не заплита в житейски работи; и това прави, за да угоди на военачалника.

5 Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата.

6 Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.

7 Разбирай, какво говоря; Господ да ти даде да разбираш всичко.

8 d  Помни Господа Иисуса Христа от семето Давидово, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие,

9 e  заради което аз страдам дори до окови, като злодеец, но словото Божие не се връзва.

10 Поради това всичко търпя заради избраните, та и те да получат спасение в Христа Иисуса с вечна слава.

11 f  Верни са думите: ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем.

12 g  Ако търпим, с Него ще и царуваме; ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас;

13 h  ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.

14 Това напомняй на всички, като ги заклеваш пред Господа, да не влизат в препирни, които никак не ползуват, а служат за гибел на слушателите.

15 Залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно преподава словото на истината.

16 i  А скверните празнодумства отбягвай, защото ония, които ги изговарят, още повече ще напреднат в нечестие,

17 j  и словото им ще се разпространява като живеница. Такива са Именей и Филит,

18 които отстъпиха от истината, говорейки, че възкресението е вече станало, и разрушават вярата у някои.

19 k  Но Божията твърда основа стои непоколебимо, имайки тоя печат: „позна Господ Своите“; и: „да отстъпи от неправдата всеки, който произнася името Господне“.

20 l  В голяма къща има не само златни и сребърни съдове, а и дървени и глинени; и едни са за почетна употреба, а други за долна.

21 m  И тъй, ако някой се очисти от тия, той ще бъде почетен съд, осветен, приспособен за употреба на Господаря и приготвен за всяко добро дело.

22 n  Отбягвай също и младежки похоти и стреми се към правда, вяра, любов и мир с ония, които призовават Господа от чисто сърце.

23 А глупави и невежествени разисквания отбягвай, като знаеш, че те пораждат крамоли;

24 o  а Господният раб не бива да влиза в крамоли, но да бъде към всички кротък, поучлив и търпелив;

25 p  с кротост да наставлява противниците, та дано Бог им даде покаяние, да познаят истината

26 и да се освободят от примката на дявола, който ги е живи уловил, за да изпълняват волята му.
Copyright information for BulOrth