2 Timothy 4

1 a  И тъй, заклевам те пред Бога и Господа нашего Иисуса Христа, Който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му:

2 b  проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука.

3 Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха;

4 те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат.

5 Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни.

6 c  Защото аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи.

7 d  С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих;

8 e  прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, Праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване.

9 Побързай да дойдеш при мене скоро.

10 f  Защото Димас ме остави, понеже обикна сегашния свят, и отиде в Солун; Крискент – в Галатия, Тит. – в Далмация. Само Лука е с мене.

11 Вземи Марка и го доведи със себе си, защото ми е нужен по службата.

12 g  Тихика изпроводих в Ефес.

13 Кога дойдеш, донеси фелона
4:13 Горна дълга, без ръкави дреха – наметало.
, що оставих в Троада, у Карпа, и книгите, особено кожените.

14 i  Александър ковачът много зло ми стори. Да му върне Господ според делата му!

15 От него пази се и ти, понеже той се възпротиви твърде много на думите ни.

16 При първата моя защита никого нямаше при мене: всички ме оставиха. Дано им се не вмени за грях!

17 j  Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници; и аз се избавих от устата на лъва.

18 k  Господ ще ме избави и от всяко лошо нещо и ще ме запази за Своето небесно царство. Нему слава вовеки веков. Амин.

19 l  Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.

20 Ераст остана в Коринт. Трофима пък оставих болен в Милит.

21 Побързай да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всички братя.

22 m  Господ Иисус Христос да е с твоя дух. Благодатта да бъде с вас. Амин.
Copyright information for BulOrth