Acts 3

1П етър и Иоан заедно възлизаха в храма в деветия молитвен час.

2 Имаше един човек, хром от майчина утроба, когото носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени Красни, да проси милостиня от влизащите в храма;

3 той, като видя Петра и Иоана, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня.

4 А Петър се вгледа в него заедно с Иоана и рече: погледни ни!

5 И той ги гледаше втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо.

6 Но Петър каза: сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам: в името на Иисуса Христа Назорея стани и ходи!

7 И като го хвана за дясната ръка, изправи го; и веднага му заякнаха стъпалата и глезените,

8 a  и като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога.

9 И цял народ го видя да ходи и хвали Бога;

10 и познаха го, че беше оня, който седеше при Красните врата на храма за милостиня; и изпълниха се с ужас и почуда от това, що се бе случило с него.

11 b  И понеже изцереният хром се не отделяше от Петра и Иоана, то целият народ ужасен се стече при тях в притвора, наречен Соломонов.

12 Като видя това Петър, каза към народа: мъже израилтяни, какво се чудите на това, или какво сте се вгледали в нас, като че ли със своя сила или благочестие сме направили тоя да ходи?

13 c  Бог на Авраама, на Исаака и на Иакова, Бог на отците ни, прослави Своя Син Иисуса, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да Го пусне.

14 d  Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и поискахте да ви дари един човек убиец,

15 e  а Началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.

16 И заради вярата в Неговото име, името Му укрепи тогова, когото гледате и познавате, а вярата, що е чрез Него, му даде това изцеление пред всинца ви.

17 f  Но аз зная, братя, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание;

18 g  а Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките Си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни.

19 И тъй, локайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви,

20 h  за да дойдат времена за прохлаждане от лицето на Господа, и Той да прати предсказания вам Иисуса Христа,

21 i  Когото небето трябваше да прибере до онова време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички Свои свети пророци отвека.

22 j  Моисей бе казал на отците: „Господ, Бог ваш, ще въздигне вам от братята ви Пророк като мене: Него слушайте за всичко, каквото ви каже;

23 и всяка душа, която не послуша тогова Пророка, ще бъде изтребена измежду народа“.

24 И всички пророци от Самуила и след него, колкото души са говорили, също тъй предизвестиха тия дни.

25 k  Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраама: „и в твоето, семе ще бъдат благословени всички земни племена“.

26 l  Бог, като възкреси Сина Си Иисуса, най-напред вам Го прати, да ви благославя, за да се отвръща всеки от злините си.
Copyright information for BulOrth