Acts 6

1В тия дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите
6:1 Евреи из езическите страни.
ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби.

2 Тогава дванайсетте апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: не е добре ние да оставим словото Божие и да се грижим за трапезите.

3 Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Дух Светий и с мъдрост, които ще поставим на тая служба;

4 а ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на словото.

5 b  Това предложение се понрави на цялото множество; и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Светий, Филипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия,

6 c  които поставиха пред апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце на тях.

7 И тъй, словото Божие растеше, и броят на учениците се уголемяваше твърде много в Иерусалим; и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата.

8 А Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа.

9 Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня със Стефана;

10 d  ала не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше.

11 Тогава подучиха някои човеци да кажат: чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога.

12 И подбудиха народа, стареите и книжниците и, като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в синедриона.

13 И представиха лъжливи свидетели, които казваха: тоя човек не престава да говори хулни думи против това свето място и против Закона,

14 e  защото го чухме да казва, че Тоя Иисус Назорей ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей.

15 И всички, които седяха в синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на Ангел.
Copyright information for BulOrth