Amos 1

1 a  Д уми на Амоса, един от пастирите текойски, думи, които той чу във видение за Израиля в дните на иудейския цар Озия, и в дните на израилския цар Иеровоама, син Иоасов, две години преди труса.

2 b  И рече той: Господ ще загърми от Сион и ще издаде гласа Си из Иерусалим, – и ще се разплачат хижите пастирски, и ще изсъхне върхът на Кармил.

3 c  Тъй казва Господ: за три престъпления на Дамаск и за четири няма да го пощадя, защото те вършаха Галаад с железни дикани.

4 d  И ще пратя огън върху дома на Азаила – и той ще погълне дворците на Венадада.

5 e  И ще разбия заворките на Дамаск и ще изтребя жителите на долина Авен и оногова, който държи скиптър, из дома Еденов; народът арамейски ще отиде в плен в Кир, казва Господ.

6 f  Тъй казва Господ: за три престъпления на Газа и за четири няма да я пощадя, защото те откараха всички в плен, за да ги предадат на Едома.

7 И ще пратя огън в стените на Газа – и ще погълне дворците ѝ.

8 g  И ще изтребя жителите на Азот и оногова, който държи скиптър в Аскалон, и ще обърна ръката Си против Екрон, – и ще загине остатъкът филистимци, казва Господ Бог.

9 h  Тъй казва Господ: за три престъпления на Тир и за четири няма да го пощадя, защото те предадоха на Едома всички пленници, и не си спомниха за братския съюз.

10 i  Ще пратя огън в стените на Тир – и ще погълне дворците му.

11 j  Тъй казва Господ: за три престъпления на Едома и за четири няма да го пощадя, защото той преследва брата си с меч, потъпка родствените чувства, свирепствува постоянно в гнева си и всякога запазваше яростта си.

12 И ще пратя огън върху Теман, – и той ще погълне дворците на Восор.

13 k  Тъй казва Господ: за три престъпления на синовете Амонови и за четири няма да ги пощадя, защото те разсичаха непразни в Галаад, за да разширят границите си.

14 l  И ще запаля огън в стените на Рава – и той ще погълне дворците ѝ сред крясък в деня на битката, с вихър в деня на бурята.

15 m  И ще отиде царят им в плен, той и князете му наедно с него, казва Господ.
Copyright information for BulOrth