Amos 3

1 a  Ч уйте това слово, което Господ изрече против вас, синове Израилеви, – против цялото племе, което изведох из земята Египетска, – думайки:

2 b  само вас признах Аз от всички земни племена, затова и ще изискам от вас за всички ваши беззакония.

3 Тръгват ли двама наедно, без да се сговорят помежду си?

4 Реве ли лъв в гора, когато няма пред него плячка? издава ли гласа си лъвче от леговището си, когато нищо не е уловило?

5 Улавя ли се птица в примка на земята, когато няма мрежа за нея? Ще се дигне ли от земята примката, когато нищо не се е уловило в нея?

6 c  Тръби ли в град тръба, и да се не изплаши народът? Става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ?

7 d  Защото Господ Бог нищо не прави, без да открие тайната Си на Своите раби – пророците.

8 Лъв зарика, – кой няма да трепне? Господ Бог каза, – кой няма да пророкува?

9 Прогласете от покривите в Азот и от покривите в земята Египетска и кажете: съберете се по планините на Самария и погледнете голямото безчинство в нея и насилията всред нея.

10 Те не знаят да постъпват справедливо, казва Господ: с насилие и грабеж събират съкровища в чертозите си.

11 e  Затова тъй казва Господ Бог: ето неприятелят, и при това – около цялата земя! Той ще свали твоята мощ, и твоите чертози ще бъдат ограбени.

12 Тъй казва Господ: както понякога пастирът изтръгва от лъвските уста два пищяла или част от ухо, тъй ще бъдат спасени синовете Израилеви, които седят в Самария в ъгъла на постелката и в Дамаск на легло.

13 Слушайте и бъдете свидетели против дома Иаковов, казва Господ Бог, Бог Саваот.

14 f  Защото в оня ден, когато изискам от Израиля за престъпленията му, ще изискам и за жертвениците във Ветил; ще бъдат отсечени роговете на олтара и ще паднат на земята.

15 g  Ще поразя зимния дом наедно с летния дом, и ще изчезнат домове с украшения от слонова кост, ще изчезнат много домове, казва Господ.
Copyright information for BulOrth