Amos 6

1 a  Г орко на безгрижните в Сион и на надяващите се на планината Самарийска големци от първенствуващия народ, при които дохожда домът Израилев!

2 b  Минете в Калне и вижте, оттам преминете в Емат велики и спуснете се в Гет Филистимски: не са ли те по-добри от тия царства? не са ли по-широки техните предели от вашите предели?

3 Горко вам, които смятате, че е далеч злочестият ден, и правите да се приближи тържеството на насилието,

4 c  които лежите на одрове от слонова кост и се обтягате на леглата си, ядете найдобри овни от стадото и телета от тлъсто пасбище,

5 пеете под звука на гусли, мислейки, че владеете свиралото като Давида,

6 d  пиете вино от чаши, мажете се с найдобри мазила и не ви боли сърце за злополуката на Иосифа!

7 Затова сега те ще отидат в плен начело на пленниците, и ще се свърши ликуването на изнежените.

8 e  Кълне се Господ Бог Сам в Себе Си и тъй казва Господ Бог Саваот: гнуся се от високомерието на Иакова и мразя чертозите му, и ще предам града и всичко, що го пълни.

9 И ако в някоя къща останат десет души, и те ще умрат;

10 ще ги вземе роднината им или съжителят, за да изнесе костите им из къщи, и ще попита оногова, който стои при къщата: „имаш ли още някого?“Той ще отговори: „нямам никого“. И тоя ще рече: „мълчи! защото не бива да се споменува името Господне“.

11 Защото ето, Господ ще даде заповед и ще съсипе големите къщи чрез разцепвания, а малките – чрез пропуквания.

12 f  Тичат ли коне по скала? Може ли се разора тя с волове? Вие пък превръщате правосъдието в отрова, а плода на правдата – в горчило,

13 вие, които се възхищавате от нищо и никакви неща и казвате: „нали със своя сила спечелихме си мощ?“

14 g  Ето, Аз, казва Господ Бог Саваот, ще подигна народ против вас, доме Израилев, и ще ви изтикват от входа в Емат до потока в пустинята.
Copyright information for BulOrth