Amos 7

1 a  Т акова видение ми откри Господ Бог: ето, Той създаде скакалци, когато почна да никне късната трева, и това беше трева след царската коситба.

2 И ето, когато те свършиха да ядат тревата на земята, рекох: Господи Боже, смили се; как ще устои Иаков? Той е твърде малък.

3 И Господ съжали за това: „няма това да бъде“, рече Господ.

4 Такова видение ми откри Господ Бог: ето, Господ Бог произведе огън за съд – и той погълна голяма бездна, погълна и част от земята.

5 b  И рекох: Господи Боже, спри; как ще устои Иаков? той е твърде малък.

6 И Господ съжали за това: „и това няма да бъде“, рече Господ Бог.

7 c  Такова видение ми Той откри: ето, Господ стоеше на отвесна стена, и в ръката Му имаше оловен отвес.

8 d  И рече ми Господ: „какво виждаш, Амосе?“Аз отговорих: „отвес“. И Господ рече: „ето, ще туря отвее сред Моя народ Израиля; няма вече да му прощавам.

9 e  Опустошени ще бъдат жертвените оброчища Исаакови и разрушени ще бъдат светилищата Израилеви, и ще въстана с меч против дома Иеровоамов“.

10 f  И Амасия, свещеник ветилски, прати при израилския цар Иеровоама, да кажат: Амос дига бунт против тебе сред дома Израилев; земята не може да търпи неговите думи,

11 защото тъй казва той: от меч ще умре Иеровоам, а Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си.

12 g  И рече Амасия на Амоса: ясновидецо, иди и се отстрани в земята Иудина; там яж хляб и там пророкувай,

13 а във Ветил вече не пророкувай: защото той е светиня царева и е царски дом.

14 h  Отговори Амос и рече на Амасия: аз не съм пророк и не съм син на пророк; аз бях пастир и събирах диви смокви.

15 Но Господ ме взе от овците и ми рече: иди, пророкувай при Моя народ Израиля.

16 Сега изслушай словото Господне. Ти казваш: не пророкувай против Израиля и не произнасяй думи против дома Исааков.

17 i  Затова ето що казва Господ: жена ти ще бъде обезчестена в града, твоите синове и дъщери ще паднат от меч, земята ти ще бъде разделена с мерилна връв, ти ще умреш в нечиста земя, а Израил непременно ще бъде отведен от земята си.
Copyright information for BulOrth