Amos 5

1С лушайте това слово, с което ще дигна плач за вас, доме Израилев.

2 Падна, няма вече да стане девицата Израилева! Свалена е на своята земя, и няма кой да я дигне.

3 Защото тъй казва Господ Бог: град, който изваждаше хиляда, ще остане само със сто, а който изваждаше сто, ще остане с десет в дома Израилев.

4 a  Защото тъй казва Господ на дома Израилев: потърсете Ме – и ще бъдете живи.

5 b  Не търсете Ветил, не ходете в Галгал и за Вирсавия не пътувайте, защото цял Галгал ще отиде в плен, и Ветил ще се обърне на нищо.

6 c  Потърсете Господа – и ще бъдете живи, за да се не устреми Той срещу дома Иосифов като огън, който ще го погълне, и не ще има кой да го изгаси във Ветил.

7 О, вие, които превръщате правосъдието в отрова и правдата хвърляте наземи!

8 d  Кой е сътворил седмозвездието и Орион и превръща смъртната сянка в ясно утро, а деня прави тъмен като нощ, извиква морските води и ги разлива по лицето на земята? Господ е името Му!

9 Той подкрепя опустошителя против силния, и опустошителят влиза в крепостта.

10 e  А те мразят оногова, който изобличава при портите, и се гнусят от оногова, който говори правда.

11 f  И тъй, задето тъпчите сиромаха и вземате от него подаръци жито, вие ще построите домове от дялан камък, ала няма да живеете в тях; ще насадите хубави лозя, ала вино от тях няма да пиете.

12 g  Защото Аз зная, колко многобройни са вашите престъпления, и колко тежки са вашите грехове; вие сте врагове на правия, вземате подкуп и изопачавате в съда делата на сиромасите.

13 h  Поради това разумният е безмълвен в това време, защото времето е лошо.

14 i  Търсете доброто, а не злото, за да останете живи – и тогава Господ Бог Саваот ще бъде с вас, както вие казвате.

15 j  Намразете злото, обикнете доброто и възстановете правосъдие при портите; може би, Господ Бог Саваот ще помилува остатъка Иосифов.

16 k  Затова тъй казва Господ Бог Саваот, Вседържител: по всички улици ще има плач, и по всички пътища ще викат: уви, уви! И ще повикат земеделеца да жалее и изкусните в плачевни песни – да плачат,

17 и по всички лозя ще има плач, защото Аз ще премина посред тебе, казва Господ.

18 l  Горко на ония, които желаят деня Господен! Защо ви е тоя ден Господен? Той е тъма, а не светлина, –

19 m  също, както ако някой побегнеше от лъв – и го срешнеше мечка, или ако дойдеше вкъщи и се опреше с ръка о стената – и го ухапеше змия.

20 n  Нима денят Господен не е мрак, а светлина? Той е тъма, и няма в него блясък.

21 o  Мразя, отхвърлям празниците ви и не помирисвам жертвите ви през време на тържествените ви събрания.

22 p  Ако Ми принесете всесъжения и хлебен принос, няма да ги приема и няма да погледна милостиво на благодарствената жертва от тлъстите ви телци.

23 q  Отстрани от Мене шума на твоите песни, защото звуците на твоите гусли няма да слушам.

24 r  Нека тече като вода правосъдието, и правдата, като силен поток!

25 s  Принасяхте ли Ми жертви и хлебни дарове в пустинята през четирийсет години, доме Израилев?

26 t  Вие носихте скинията Молохова и звездата на вашия бог Ремфан – образи, които направихте за себе си.

27 Затова Аз ще ви преселя зад Дамаск, казва Господ; Бог Саваот е името Му.
Copyright information for BulOrth