b Вар. 4:36 .

Bar 5

1 a  И ерусалиме! снеми от себе си дрехата на плача и на твоето огорчение и се облечи с благолепие на слава от Бога навеки!

2 Облечи се с дреха на правда от Бога, тури на глава си венец на слава от Вечния,

3 защото Бог ще покаже на цялото поднебесие твоята слава.

4 Навеки Бог ще те нарече: мир на правда и слава на благочестие.

5 b  Стани, Иерусалиме, и застани на висота, обърни се към изток и погледни децата си, събрани от заник-слънце до изток по думата на Светия, обрадвани, че Бог си е спомнил за тях.

6 Те излязоха от тебе пеша, карани от враговете, но Бог ще ги доведе при тебе, носени в слава като царски синове;

7 c  защото Бог е определил, всяка висока планина и вечните хълмове да се снишат, а долините да се изпълнят, за да се уравни земята, та Израил да върви твърдо с Божия слава,

8 а горите и всяко благовонно дърво да правят сянка Израилю, по Божия повеля.

9 Бог ще предвожда радостно Израиля със светлата Си слава, със Своята милост и правда.
Copyright information for BulOrth