Colossians 2

1Ж елая да знаете, в каква голяма борба съм заради вас и заради ония, които са в Лаодикия и в Иерапол, и заради всички, които не са ме видели лично,

2 a  за да се утешат сърцата им, та, съединени с любов за всяко обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа,

3 b  в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието.

4 А това казвам, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи;

5 c  защото ако и да отсъствувам тялом, но духом съм с вас, като се радвам и виждам вашата уредба и вашата твърда вяра в Христа.

6 Поради това, както приехте Господа Иисуса Христа, тъй и ходете по Него,

7 d  вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност.

8 e  Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа;

9 f  понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството,

10 g  и вие сте пълни чрез Него, Който е Глава на всяко началство и власт:

11 h  в Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово,

12 i  като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.

13 j  И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всички грехове;

14 k  а това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста;

15 l  като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях.

16 m  И тъй, никой да ви не осъжда за ядене, или пиене, или за някой празник или новомесечие, или събота:

17 n  това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос.

18 o  Никой преднамерено да ви не прелъстява със смиреномъдрие и служене на Ангелите, като се впуска в онова, що не е видял, като безразсъдно се гордее с плътския си ум

19 p  и не се придържа о Главата – Христа, от Когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с растене по Бога.

20 q  И тъй, ако вие с Христа умряхте за стихиите световни, то защо като живеещи в света допускате да ви налагат постановления:

21 „не се докосвай, не вкусвай, не пипай“

22 r  (които всички, от употребяване, подлежат на разрушение) , – според човешки заповеди и учения?

23 Тия постановления имат само вид на мъдрост в своеволно благочестие, в смиреномъдрие и в пренебрежение на тялото, без някак да се грижат за насищане плътта.
Copyright information for BulOrth