a 4 Царств. 24:10. 2 Парал. 36:5.
b 2 Парал. 36:6-7.
c 4 Царств. 20:18. Ис. 39:7.
d Ис. 39:7.
e 4 Царств. 25:30.
f Дан. 5:12.
g Лев. 11:4. Тов. 1:11. Иудит 12:2.
h Притч. 16:7.
i Бит. 40:12-13; 41:28-29.
j Иез. 28:3.
k Иез. 28:3. Дан. 5:11.
l Дан. 6:28.

Daniel 1

1 a  В третата година от царуването на иудейския цар Иоакима дигна се вавилонският цар Навуходоносор против Иерусалим и го обсади. 2 b  И предаде Господ в ръката му иудейския цар Иоакима и част от съдовете на Дома Божий, и той ги изпрати в земя Сенаар, в дома на своя бог, и внесе тия съдове в съкровищницата на своя бог. 3 c  И каза царят на Асфеназа, началник на скопците му, да доведе от синовете Израилеви, от царски и княжески род, 4 d  момци, които нямат никакъв телесен недостатък, хубавци наглед и способни за всякаква наука, разбиращи науки и разумни и сръчни да служат в царските палати, и да ги научи на халдейски книги и език. 5 e  И отреди им царят всекидневна храна от царската трапеза и вино, което сам пиеше, и заповяда да ги възпитават три години, след изтичане на които те трябваше да застанат пред царя. 6Между тях бяха от Иудините синове Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 7 f  Тогава началникът на скопците ги преименува: Даниила нарече Валтасар, Анания – Седрах, Мисаила – Мисах и Азария – Авденаго. 8 g  Даниил тури на сърце си да се не осквернява с ястията от царската трапеза и от виното, що пиеше царят, и затова измоли от началника на скопците да го не принуждава да се осквернява. 9 h  Бог даде на Даниила милост и благосклонност у началника на скопците; 10и началникът на скопците каза на Даниила: „боя се от господаря си, царя, който сам ви отреди храна и питие: ако той види лицата ви по-мършави, отколкото у момците, ваши връстници, вие ще турите главата ми в опасност пред царя“. 11Тогава Даниил рече на Амелсара, когото началникът на скопците бе поставил при Даниила, Анания, Мисаила и Азария: 12„направи опит над рабите си: нека десет дни ни дават овошки за храна и вода за питие; 13и после нека се явят пред тебе нашите лица и лицата на ония момци, които се хранят от царската храна, и след това постъпвай с рабите си, според както видиш“. 14Той ги послуша в това и направи опит с тях десет дена. 15Подир десетте дена лицата им се показаха по-хубави, и по тяло бяха по-пълни от всички ония момци, които се хранеха с царски ястия. 16Тогава Амелсар взимаше тяхното ястие и виното за пиене и даваше им овошки. 17 i  И дарува Бог на четиримата тия момци знание и разбиране всяка книга и мъдрост, а на Даниила дарува още да разбира и всякакви видения и сънища. 18След свършека на дните, когато царят бе заповядал да ги представят, началникът на скопците ги представи на Навуходоносора. 19 j  Царят говори с тях, и от всички момци не се намери нито един като Даниила, Анания, Мисаила и Азария, и почнаха те да служат пред царя. 20 k  И във всичко, за което се искаше мъдрост и разбиране, за каквото и да ги питаше царят, намираше ги десеторно по-високо от всички тайноведци и влъхви, каквито имаше в цялото му царство. 21 l  И остана там Даниил до първата година на цар Кира.
Copyright information for BulOrth