a Аг. 1:1. Дан. 5:31.
b 1 Ездр. 1:1. 2 Парал. 36:22. Иер. 25:12; 29:10.
c Изх. 20:6. Втор. 7:9. Неем. 1:5; 9:32.
d Пс. 105:6. Вар. 1:17; 2:12.
e Иер. 44:16.
f Пс. 144:17. Иер. 9:24. Вар. 1:15.
g Неем. 9:34. Иер. 2:26; 3:25.
h Пс. 129:4. Лук. 1:72.
i 2 Парал. 36:15. Соф. 3:2.
j Втор. 28:15. Плач Иер. 2:17. Вар. 1:20. Мал. 2:2.
k Вар. 2:1.
l Пс. 144:17.
m Изх. 12:41. Вар. 2:11.
n Вар. 2:13.
o Вар. 2:17.
p Дан. 8:16.
q 1 Ездр. 6:14. Дан. 10:12.
r Ис. 23:5. Иез. 37:25.
s 1 Ездр. 6:14. Лук. 7:19.
t Ис. 53:8. Мат. 24:2. Дан. 11:10.
u Мат. 24:15. Марк. 13:14. Лук. 21:20.

Daniel 9

1 a  В първата година на Дария, син на Асуира, от мидийски род, който биде поставен за цар над халдейското царство, – 2 b  в първата година на неговото царуване аз, Даниил, разбрах по книгите числото на годините, за което беше словото Господне към пророк Иеремия, че седемдесет години ще се изпълнят над опустошения Иерусалим. 3И обърнах лице към Господа Бога с молитва и моление, в пост, вретище и пепел, 4 c  и молих се на Господа, моя Бог, изповядах се и рекох: „моля Те, Господи, Боже великий и дивний, Който пазиш завет и милост за ония, които Те обичат и които пазят Твоите заповеди! 5 d  Съгрешихме, постъпвахме беззаконно, действувахме нечестиво, упорствувахме и отстъпихме от Твоите заповеди и от Твоите наредби 6 e  и не слушахме Твоите раби, пророците, които от Твое име говориха на царете ни и велможите ни, на бащите ни и на целия народ на страната. 7 f  У Тебе, Господи, има правда, а у нас – срам на лицата, както е днес у всеки иудеин, у жителите на Иерусалим и у цял Израил, и у ближни и далечни, по всички страни, където си ги прокудил за тяхното отстъпление, с което отстъпиха от Тебе. 8 g  Господи, у нас на лицата има срам, у царете ни, у князете ни и у бащите ни, защото съгрешихме пред Тебе. 9 h  А у Господа, нашия Бог, има милосърдие и прощение, защото ние въстанахме против Него 10 i  и не слушахме гласа на Господа, нашия Бог, за да постъпваме по Неговите закони, които ни е дал чрез Своите раби – пророците. 11 j  И цял Израил престъпи Твоя закон и се отвърна, за да не слуша Твоя глас; и затова върху нас се изляха проклятие и клетва, които са написани в закона на Моисея, раб Божий: защото съгрешихме пред Него. 12 k  И той изпълни думите Си, що изрече против нас и против нашите съдии, които ни съдеха, като напрати против нас голямо бедствие, каквото не е бивало под небесата и каквото се извърши над Иерусалим. 13Както е писано в закона Моисеев, тъй ни постигна цялото това нещастие; но не молихме Господа, нашия Бог, за да се отървем от беззаконията си и да разумеем Твоята истина. 14 l  Господ бдеше над това злощастие и го напрати върху нас: защото праведен е Господ, Бог наш, във всичките Си дела, които върши, но ние не слушахме гласа Му. 15 m  И сега, Господи, Боже наш, Който изведе народа Си из Египетската земя със силна ръка, и Който яви славата Си, както днес! съгрешихме, постъпвахме нечестиво. 16 n  Господи! по всичката Твоя правда нека се отвърне гневът Ти и негодуването Ти от Твоя град, Иерусалим, от светата Твоя планина; защото за греховете ни и за беззаконията на бащите ни, Иерусалим и Твоят народ са в поругание у всички, които ни окръжават. 17И сега чуй, Боже наш, молитвата на Твоя раб и неговото моление и заради Тебе, Господи, погледни със светото Си лице опустошеното Твое светилище. 18 o  Приклони, Боже мой, ухото Си и чуй, отвори очите Си и погледни нашите опустошения и града, над който се призова Твоето име; защото ние поднасяме моленията си пред Тебе, надявайки се не на нашата праведност, а на Твоето велико милосърдие. 19Господи, чуй! Господи, прости! Господи, дай внимание и свърши, не бави се заради Тебе Самия, Боже мой, защото Твоето име се призова над Твоя град и Твоя народ!“ 20Докле говорех и се молех и изповядвах греховете си и греховете на моя народ Израиля и поднасях молбата си пред Господа, моя Бог, за светата планина на моя Бог, – 21 p  докле продължавах молитвата, мъж Гавриил, когото бях видял попреди във видение, като прилетя бързо, допря се до мене по време на вечерната жертва, 22вразуми ме, говори с мене и рече: „Данииле, сега излязох, за да те науча да разбираш. 23 q  В началото на твоето моление излезе слово, и аз дойдох да ти го явя, защото ти си мъж желан; и тъй, вникни в словото и разбери видението. 24 r  Седемдесет седмици са определени за твоя народ и за светия твой град, за да бъде покрито престъплението, да бъдат запечатани греховете и загладени беззаконията, за да бъде доведена вечната правда, да бъдат запечатани видение и пророк и да бъде помазан Светият на светиите. 25 s  И тъй, знай и разбери: от времето, кога излезе заповед за възстановяване на Иерусалим, до Христа Владика са седем седмици и шейсет и две седмици; и ще се върне народът, и отново ще се съградят улици и стени, но в усилни времена. 26 t  И подир шейсет и двете седмици Христос ще бъде предаден на смърт, и съд не ще има; а градът и светилището ще бъдат разрушени от народа на вожда, който ще дойде, и свършекът му ще бъде като от наводнение, и до края на войната ще има опустошение. 27 u  И една седмица ще утвърди завета за мнозина, а в половината на седмицата ще престане жертва и принос, и на крилото на светилището ще настъпи мерзост на запустението, и крайна предопределена гибел ще постигне опустошителя“.
Copyright information for BulOrth