Deuteronomy 11

1 a  И тъй, обичай Господа, твоя Бог, и пази, каквото е заповядал да пазиш, – и наредбите Му, и законите Му, и заповедите Му през всички дни.

2 Припомнете си сега, – понеже аз говоря не със синовете ви, които не знаят и не са видели наказанията от Господа, вашия Бог, – Неговото величие, Неговата яка ръка и високата Му мишца,

3 личбите Му и делата Му, които Той стори сред Египет с фараона, египетски цар, и с цялата му земя,

4 b  и какво Той направи с египетската войска, с конете и колесниците, които Той потопи във водите на Червено море, когато те ви гонеха, – и Господ (Бог) ги погуби дори до днес, –

5 и какво стори Той за вас в пустинята, докле дойдете до това място,

6 c  и какво стори Той с Датана и Авирона, синове на Елиава, син Рувимов, когато земята разтвори уста и сред цял Израил погълна тях и челядите им, и шатрите им и целия имот, който имаха;

7 защото вашите очи видяха всички тия велики дела на Господа, които Той стори.

8 И тъй, пазете всичките (Му) заповеди, които ви заповядвам днес, за да (бъдете живи) , да заякнете, да отидете и да завладеете земята, за която преминавате (отвъд Иордан) да я завладеете;

9 d  и да живеете дълго време в оная земя, за която Господ се кле на отците ви да я даде тям и на семето им, в земята, в която тече мед и мляко.

10 e  Защото земята, в която отиваш да я завладееш, не е като Египетската земя, из която излязохте, дето ти, като посееше семето си, напояваше (я) с нозете си, като зеленчукова градина;

11 f  но земята, за която отивате, за да я завладеете, е земя с планини и долини, и се пои с вода от небесния дъжд, –

12 g  земя, за която Господ, Бог твой, се грижи: очите на Господа, твоя Бог, непрестанно са върху нея, от начало на годината и до края на годината.

13 h  Ако слушате заповедите Му, които ви заповядвам днес, ако обичате Господа, вашия Бог, и Му служите от все сърце и душа,

14 i  Той ще даде на земята ви дъжд навреме, ран и късен, и ти ще събереш житото си, виното си и дървеното си масло;

15 ще даде трева на полето ти за твоя добитък, и ти ще ядеш и ще бъдеш сит.

16 j  Пазете се, да се не прелъсти сърцето ви, да се не отклоните и да не служите на други богове и да им се не покланяте;

17 k  защото тогава ще се разпали гневът на Господа върху вас, и Той ще заключи небето, и няма да има дъжд, и земята няма да произведе плодовете си, и вие ще изчезнете скоро от добрата земя, която Господ ви дава.

18 l  И тъй, вложете тия Негови думи в сърцето си и в душата си, завържете ги на ръката си за знак, и да бъдат те завръзка над очите ви;

19 m  и учете синовете си на тях, като приказвате за тях, кога седиш вкъщи и кога си на път, кога си лягаш и кога ставаш;

20 n  и напиши ги върху спонците на къщата си и на вратите си,

21 o  за да бъдат толкова много вашите дни и дните на децата ви в оная земя, която Господ се кле да даде на отците ви, колкото дни небето ще бъде над земята.

22 p  Защото, ако пазите всички тия заповеди, които ви заповядвам да изпълнявате, ако обичате Господа, вашия Бог, ако ходите по всичките Му пътища и се привързвате към Него,

23 q  то Господ ще изгони всички тия народи отпреде ви, и вие ще завладеете народи, които са по-големи и по-силни от вас;

24 r  всяко място, на което стъпи ногата ви, ще бъде ваше: вашите предели ще бъдат от пустинята и Ливан, от реката, река Ефрат, дори до морето, що е на запад.

25 s  Никой няма да устои срещу вас: Господ, Бог ваш, ще напрати страх и трепет пред вас върху всяка земя, на която стъпите, както Той ви говори.

26 t  Ето, аз ви предлагам днес благословия и проклятие:

27 благословия – ако послушате заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам днес,

28 u  а проклятие – ако не послушате заповедите на Господа, вашия Бог, и се отклоните от пътя, който ви заповядвам днес, и тръгнете подир други богове, които не знаете,

29 v  Кога те въведе Господ, Бог твой, в оная земя, в която отиваш да я завладееш, тогава произнеси благословия от планина Гаризим, а проклятие от планина Гевал:

30 w  ето ги тия планини отвъд Иордан, по пътя към залез-слънце, в земята на хананейци, живеещи в равнината, срещу Галгал, близо до дъбрава Море.

31 Защото вие преминавате Иордан, за да отидете да завладеете земята, която ви дава Господ, Бог ваш, (като дял завинаги) и ще я завладеете и ще живеете в нея.

32 И тъй, залягайте да пазите всичките (Му) наредби и закони, които ви предлагам днес.
Copyright information for BulOrth