Deuteronomy 13

1 a  А ко се дигне сред тебе (някой) пророк, или съновидец, и ти покаже личба или чудо,

2 b  и се сбъдне тая личба или чудото, за което ой ти е говорил, па и каже: „да вървим след други богове, които ти не знаеш, и тям да служим“, –

3 c  ти не слушай думите на такъв пророк, или на такъв съновидец; понеже чрез това Господ, Бог ваш, ви изкушава, за да узнае, обичате ли вие Господа, вашия Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа.

4 d  Господа, вашия Бог, последвайте, от Него се бойте, заповедите Му спазвайте и гласа Му слушайте, и Нему служете и към Него се привързвайте.

5 e  А оня пророк, или оня съновидец да бъде предаден на смърт, задето ви е надумвал да отстъпите от Господа, вашия Бог, Който ви изведе из Египетската земя и те избави от дома на робството, защото е искал да те отклони от пътя, по който Господ, Бог твой, ти бе заповядал да вървиш; тъй изтреби злото из средата си.

6 f  Ако тайно те надумва брат ти (бащиният ти син или) , майчиният ти син, или син ти, или дъщеря ти, или твоята обична жена, или приятелят ти, който е за тебе както душата ти, като казва: „да вървим и да служим на други богове, които не познаваше ти и твоите отци“,

7 на боговете на ония народи, които са около ти, близки до тебе или далечни от тебе, от единия край на земята до другия, –

8 g  не се съгласявай с него и не го слушай; и да се не смили окото ти над него, не го жалей и не го прикривай,

9 h  но го убий; нека първом твоята ръка бъде върху него, за да го убие, – а сетне ръцете на целия народ;

10 убий го с камъни, да умре; понеже той се е опитвал да те отвърне от Господа, твоя Бог, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството;

11 i  цял Израил ще чуе това и ще се побои, и няма занапред да прави сред тебе такова зло.

12 Ако чуеш за някой от градовете ти, които Господ, Бог твой, ти дава за живеене,

13 j  че са се появили в него нечестиви люде изсред тебе и съблазнили жителите на техния град, думайки: „хайде да служим на други богове, които вие не познавате“, –

14 ти издири, разпитай и разузнай добре; и ако това е чиста истина, че е сторена такава мръсотия сред тебе,

15 k  погуби жителите на оня град с острието на меча, предай на заклятие него и всичко, що е в него, и добитъка му погуби с острието на меча;

16 а всичката плячка от него събери насред стъгдата му и изгори с огън града и цялата плячка от него за всесъжение на Господа, твоя Бог, и да бъде той вечно в развалини, никога отново да се не съгражда.

17 l  Нищо от заклетото да не прилепне по ръката ти, за да укроти Господ яростта на гнева Си, да ти даде милост, да те прости, и да те размножи (както ти бе говорил) , както се бе клел на отците ти,

18 щом слушаш гласа на Господа, твоя Бог, спазвайки всичките Му заповеди, които сега ти заповядвам, и вършейки (добро и) угодно пред очите на Господа, твоя Бог.
Copyright information for BulOrth