Deuteronomy 14

1 a  В ие сте синове на Господа, вашия Бог; не правете резки по тялото си и не стрижете косата над очите си за умряло;

2 b  защото ти си свет народ за Господа, твоя Бог, и Господ тебе избра да бъдеш Негов собствен народ от всички народи, които са на земята.

3 c  Не яж нищо нечисто.

4 d  Ето какъв добитък можете да ядете: волове, овци, кози,

5 e  елен, сърна, бивол, кошута, зубър, орикс, жираф.

6 Всеки добитък, който има раздвоени копита и на двете копита дълбок разрез, и който добитък преживя, него яжте.

7 f  От ония, които преживят и имат раздвоени копита с дълбок разрез, не яжте само: камила, заек и скокливата мишка, защото макар те и да преживят, но техните копита са нераздвоени: те са нечисти за вас;

8 g  и свинята, защото копитата ѝ са раздвоени, ала не преживя: тя е нечиста за вас; месото им не яжте и до труповете им се не допирайте.

9 h  От всички водни животни яжте всички ония, които имат перки и люспи;

10 а всички, които нямат перки и люспи, не яжте: това е нечисто за вас.

11 Всяка чиста птица яжте;

12 i  но от тях не бива да ядете тия: орел, гриф, морски орел,

13 пиляк, сокол, лешояд с породата им,

14 всякакъв гарван с породата му,

15 камилска птица, кукумявка, чайка, ястреб с породата му,

16 бухал, ибис, лебед,

17 пеликан, сип, рибар,

18 щъркел, гушавец с породата му, папуняк и прилеп.

19 Всички крилати влечуги нечисти са за вас, не (ги) яжте.

20 Всяка чиста птица яжте.

21 j  Не яжте никаква мърша; дай я на чужденеца, който е в твоите жилища, нека той я яде, или продай му (я) , защото ти си народ свет за Господа, твоя Бог. Не вари яре в млякото на майка му.

22 k  Отделяй десетъка от цялото произведение на семената си, което ражда нивата (ти) всяка година

23 l  и яж пред Господа, твоя Бог, на мястото, което Той избере, за да пребъдва името Му там; (донасяй) десетъка от житото си, от виното си и дървеното си масло, и първородните от едрия си и дребен добитък, за да се научиш да се боиш от Господа, твоя Бог, през всички дни.

24 Ако ли пътят ти е дълъг, тъй че не можеш да носиш това, понеже далеч е от тебе мястото, което ще избере Господ, Бог твой, за да тури там името Си, и Господ, Бог твой, те е благословил,

25 m  то размени това на сребро и вземи среброто в ръка и иди на мястото, което ще избере Господ, Бог твой;

26 n  и с тия пари накупи всичко, що ти душа пожелае, волове, овци, вино, сикер и всичко, що ти душа пожелае; и яж там пред Господа, твоя Бог, и весели се ти и челядта ти.

27 o  И левитина, който е в жилищата ти, не изоставяй, понеже той няма част и дял с тебе.

28 p  В края на всеки три години отдели всички десетъци от произведенията си през последната година и тури (това) в жилищата си;

29 q  и нека левитинът дойде, понеже той няма част и дял с тебе, и пришълецът и сирачето и вдовицата, които са в твоите жилища, и нека ядат и се насищат, за да те благослови Господ, Бог твой, във всяка работа, която ще вършат ръцете ти.
Copyright information for BulOrth