Deuteronomy 18

1 a  З а свещениците левити, за цялото коляно Левиево, няма да има част и дял с Израиля: те трябва да се хранят от жертвите за Господа и от Неговата част;

2 дял за него няма да има между братята му: Сам Господ е негов дял, както му Той говори.

3 Ето какво трябва да бъде отредено за свещениците от народа, от ония, които принасят в жертва волове или овци: трябва да се дава на свещеника плешката, челюстите и кормината;

4 b  давай му тъй също начатъка от житото си, от виното си и елея си, и първата вълна от овците си,

5 понеже Господ, Бог твой, го избра от всички твои колена да предстои (пред Господа, твоя Бог) , да служи (и благославя) в името на Господа, той и синовете му през всички дни.

6 И ако левитин дойде из някое от твоите жилища, из цялата земя на Израилевите (синове) , дето той е живял, и по желание на душата си дойде на мястото, което избере Господ,

7 и почне да служи в името на Господа, своя Бог, както и всички негови братя левити, които стоят там пред Господа,

8 нека те се ползуват с еднаква част, освен полученото от продажбата на бащиния имот.

9 c  Кога влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, да се не учиш да вършиш гнусотии, каквито са вършили тия народи;

10 не бива да се намира у тебе (такъв) , който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач, магьосник,

11 d  омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви;

12 защото, всеки, който върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо поради тия гнусотии Господ, Бог твой, ги изгонва отпреде ти.

13 Бъди непорочен пред Господа, твоя Бог;

14 защото тия народи, които ти изгонваш, слушат гадателите и предсказвачите, а това Господ, Бог твой, не ти е дал.

15 e  Господ, Бог твой, ще ти издигне Пророк изсред тебе, от твоите братя, като мене, – Него слушайте, –

16 f  понеже ти моли Господа, твоя Бог, при Хорив в деня на събранието, думайки: да не чуя занапред гласа на Господа, моя Бог, и да не видя вече тоя голям огън, за да не умра.

17 И рече ми Господ: добро е това, що (ти) са казали;

18 g  Аз ще им издигна Пророк изсред братята им, какъвто си ти, ще вложа думите Си в устата Му, и Той ще им говори всичко, що Му Аз заповядам;

19 h  а който не послуша думите Ми, които (Оня Пророк) ще говори от Мое име, от него ще диря сметка.

20 i  Който пък пророк се осмели да говори от Мое име, каквото не съм му заповядал да говори, и който говори от име на други богове, такъв пророк да бъде погубен.

21 j  Но ще кажеш в сърцето си: как ще узнаем думите, които Господ не е говорил?

22 k  Ето как ще узнаете: ако пророкът говори от името на Господа, и думите му се не сбъднат и не изпълнят, то Господ не е говорил тия думи, а ги е говорил пророкът по своя дързост – и не бой се от него.
Copyright information for BulOrth