Deuteronomy 21

1А ко в земята, която Господ, Бог твой, ти дава да владееш, се намери убит, прострян на полето, и не се знае, кой го е убил,

2 нека излязат твоите старейшини и съдии и да измерят разстоянието от убития до градовете наоколо;

3 и стареите на града, що е най-близо до убития, нека вземат телица, с която не е работено, (и) която не е носила хомот,

4 и нека стареите на оня град отведат тая телица в пуст, неразработен и незасяван дол, и там в дола да заколят телицата;

5 a  и да дойдат свещениците, синовете Левиеви, (понеже Господ, Бог твой, ги избра да му служат и да благославят от името на Господа, и по думата им да се отсъжда всяка разпра и всяка причинена вреда,)

6 b  и всичките стареи от оня град, най-близките до убития, нека умият ръцете си над (главата на) закланата в дола телица,

7 да обявят и кажат: наши ръце не проляха тая кръв и наши очи не видяха;

8 очисти народа Си, Израиля, който Ти, Господи, освободи (из Египетската земя) , и не вменявай на народа Си, Израиля, невинна кръв. И те ще се очистят от кръвта.

9 Тъй трябва да измиваш от себе си кръвта на невинния, ако искаш да вършиш (добро) и право пред Господа (твоя Бог) .

10 Кога излезеш на бой против враговете си, и Господ, Бог твой, ги предаде в ръцете ти, и ти ги плениш,

11 c  па видиш между пленените хубавица жена, и я обикнеш, и поискаш да си я вземеш за жена,

12 заведи я у дома си, и нека тя остриже главата си и изреже ноктите си,

13 да съблече робинските си дрехи, да живее у дома ти, и да оплаква баща си и майка си цял месец; след това можеш да влезеш при нея, да ѝ станеш мъж, и тя да ти бъде жена.

14 d  Ако пък отпосле тя ти се не нрави, отпусни я, накъдето поиска, ала не я продавай за сребро, нито я прави робиня, защото ти си я унизил.

15 e  Ако някой има две жени – една обична, а друга необична, и му народят синове както обичната, тъй и необичната, и първородният бъде син на необичната, –

16 то, кога дели имота си между синовете си, той не може да даде първенство на сина от обичната жена пред първородния син на необичната;

17 f  но той е длъжен да признае за първороден сина от необичната (и) да му даде двоен дял от всичкия си имот, понеже той е начатък на силата му; нему се пада правото на първородство.

18 g  Ако някой има буен и непокорен син, който не слуша гласа на баща си и гласа на майка си, и те са го наказвали, но той ги не слуша, –

19 то нека баща му и майка му го вземат и го заведат при стареите на града си и при вратите на своето местопребивалище

20 и да кажат на стареите от своя град: „тоя наш син е буен и непокорен, не слуша думите ни, прахосник е и пияница“;

21 h  тогава всички жители на града му нека го пребият с камъни до смърт: тъй изтребвай злото изсред тебе, и всички израилтяни ще чуят и ще се побоят.

22 Ако някой извърши престъпление, достойно за смърт, и бъде умъртвен, и ти го обесиш на дърво,

23 i  тялото му не бива да пренощува на дървото, а го погреби в същия ден, защото проклет е пред Бога (всеки) обесен (на дърво) , и не осквернявай земята си, която Господ, Бог твой, ти дава за дял.
Copyright information for BulOrth