Deuteronomy 22

1 a  К ога видиш вола на брата си или овцата му загубени, не ги оставяй, а ги закарай на брата си;

2 ако пък не бъде близо до тебе брат ти, или го не знаеш, прибери ги у дома си, и нека стоят у тебе, докато брат ти ги потърси, и тогава му ги върни;

3 тъй постъпвай с осела му, тъй постъпвай с дрехите му, тъй постъпвай с всяка изгубена вещ на брата си, която той изгуби, а ти я намериш: от това не бива да се отклоняваш.

4 b  Кога видиш осела на брата си или вола му, паднали на пътя, не ги оставяй, а ги дигни с него наедно.

5 Жена не бива да носи мъжки дрехи, и мъж не бива да се облича в женско облекло: всеки, който прави това, гнусен е пред Господа, твоя Бог.

6 c  Ако ти намериш по пътя си птиче гнездо на някое дърво или на земята, с птиченца или яйца, и майката седи на птиченцата или на яйцата, не вземай майката наедно с малките:

7 майката пусни, а малките вземи, за да ти бъде добре, и да ти се продължат дните.

8 d  Кога градиш нова къща, направи около покрива си ограда, за да не би ако падне някой от нея, да навлечеш кръв върху къщата си.

9 e  Не засявай лозето си с два рода семена, за да не предадеш на заклятие рожбата от семената, които ти ще посееш и плода на лозето (си) .

10 Не ори с вол и осел наедно.

11 f  Не обличай дреха, тъкана смесено от вълна и лен наедно.

12 g  Направи си ресни в четирите краища на наметалото си, с което се намяташ.

13 Ако някой вземе жена, и влезе при нея, и я намрази,

14 па я набедява в порочни дела и пусне лоши думи за нея, и каже: „взех тая жена, влязох при нея, и не я намерих девица“,

15 то бащата на момата и майка ѝ нека вземат и изнесат девствените белези на момата пред градските стареи при портите;

16 и бащата на момата да каже на стареите: дадох дъщеря си за жена на тоя човек, а (сега) той я намрази,

17 и ето, набедява (я) в порочни дела, като казва: „не намерих дъщеря ти девица“; но ето девствените белези на дъщеря ми. И да разгънат долната дреха пред градските стареи.

18 Тогава градските стареи да уловят мъжа и да го накажат,

19 и да го глобят със сто сикли сребро, което да дадат на моминия баща, задето оня е пуснал лоши думи за израилска девица; тя пък да си остане негова жена, и той да не може да се разведе с нея през цял живот.

20 Ако ли казаното излезе истина, и момата не бъде намерена девица,

21 h  то нека доведат момата при вратата на бащината ѝ къща, и градските жители да я пребият с камъни до смърт, понеже е извършила срамно нещо у Израиля, като е блудствувала в бащината си къща: тъй изтребвай злото изсред себе си.

22 i  Ако някой се хване да лежи с омъжена жена, то и двамата да се предадат на смърт: и мъжът, който е лежал с жената, и жената: тъй изтребвай злото от Израиля.

23 Ако някоя млада девица бъде сгодена за мъж, и някой я срещне в града и легне с нея,

24 j  то и двамата доведете при вратата на оня град и ги пребийте с камъни до смърт: момата, задето не е викала в града, а мъжът, задето е опорочил жената на ближния си: тъй изтребвай злото изсред себе си.

25 Ако пък някой срещне на полето мома сгодена, па я хване и легне с нея, да бъде погубен само мъжът, който е лежал с нея,

26 k  а на момата недей прави нищо; у момата няма грях за смърт: това е едно и същото, като някой да станеше върху ближния си и да го убиеше;

27 защото той я срещнал на полето, та сгодената мома и да е викала, не е имало кой да я спаси.

28 l  Ако някой срещне девица несгодена, па я хване и легне с нея и ги заварят, –

29 то оня, който е лежал с нея, трябва да даде на моминия баща петдесет (сикли) сребро, а тя да бъде негова жена, понеже той я опорочил; през целия си живот той не може да се разведе с нея.

30 m  Никой не трябва да взема жената на баща си и да открива края на бащината си завивка.
Copyright information for BulOrth