Deuteronomy 24

1 a  А ко някой вземе жена и ѝ стане мъж, но тя не добие благоволение в очите му, понеже той намира в нея нещо противно, и ѝ напише разводно писмо, даде ѝ го в ръце, и я изпрати от къщата си,

2 и тя излезе от къщата му, па отиде и се омъжи за другиго,

3 но и тоя мъж я намрази и ѝ напише разводно писмо, даде ѝ го в ръце, и я изпрати от къщата си, или пък тоя последният мъж, който я е взел за жена, умре, –

4 b  то първият ѝ мъж, който я бе напуснал, не може пак да я вземе за жена, след като тя е осквернена, понеже това е гнусно пред Господа (твоя Бог) ; не мърси земята, която ти даде Господ, Бог твой, за дял.

5 c  Кога някой наскоро се е женил, да не отива на война, и не бива да му се възлага нищо; нека той остава свободен у дома си през цяла година и да весели жена си, която е взел.

6 Никой не бива да вземе в залог и горния и долния мелнични камъни, понеже такъв взема душа в залог.

7 d  Ако се хване някой да е откраднал някого от братята си, от Израилевите синове, и го е поробил и продал, такъв крадец трябва да бъде предаден на смърт: тъй изтребвай злото изсред себе си.

8 e  Гледай при болестта проказа да пазиш грижливо и да изпълняваш целия (закон) , на който ще ви научат свещениците левити; изпълнявай грижливо, що съм им заповядал;

9 f  помни, какво Господ, Бог твой, направи на Мариам по пътя, когато бяхте излезли от Египет.

10 Кога заемеш на ближния си нещо, не отивай при него у дома му, за да вземеш от него залог,

11 а почакай вън, и оня, комуто си дал назаем, ще ти изнесе залога си вън;

12 g  ако пък той бъде сиромах, недей си ляга да спиш със залога му:

13 h  върни му залога при залез-слънце, за да легне да спи с дрехата си и да те благославя; това ще ти се сметне за праведност пред Господа, твоя Бог.

14 i  Не онеправдавай бедния и сиромах наемник от твоите братя или пришълци, които са в земята ти, в жилищата ти;

15 предай му заплатата в същия ден, преди слънце да залезе, понеже той е беден, и душата му я ожида, та да не викне против тебе към Господа, и да не легне грях върху тебе.

16 j  Бащите да не бъдат наказвани със смърт за децата, и децата да не бъдат наказвани със смърт за бащите; всеки да бъде наказван със смърт за своя грях.

17 k  Не изопачавай съдбата на пришълец, сирак (и вдовица) , и от вдовица не вземай дреха в залог;

18 помни, че и ти беше роб в Египет, и Господ (Бог твой) те освободи оттам: затуй ти и заповядвам да правиш това.

19 l  Кога жънеш на нивата си и забравиш сноп на нивата, не се връщай да го вземеш: нека остане за пришълец, (сиромах) сирак и вдовица, за да те благослови Господ, Бог твой, във всички работи на ръцете ти.

20 Кога береш маслините си. не дообирай клоните: нека остане за пришълец, сирак и вдовица. (Помни, че ти беше роб в Египетската земя: затуй ти и заповядвам да правиш това.)

21 Кога береш лозето си, не дообирай това, що остане след тебе: нека остане за пришълец, сирак и вдовица;

22 и помни, че ти беше роб в Египетската земя: затуй ти и заповядвам да правиш това.
Copyright information for BulOrth