Deuteronomy 25

1 a  К ога има разпра между човеци, нека ги доведат в съда и да ги отсъдят: правия да оправдаят, а виновния да осъдят;

2 и ако виновният заслужава бой, съдията да заповяда да го прострат и да му сложат пред него според вината му няколко броени удара.

3 b  Може да му се сложат четирийсет удара, но не повече, да не би твоят брат от много удари да бъде обезобразен пред очите ти.

4 c  Не вързвай устата на вол, кога вършее.

5 d  Кога братя живеят наедно, и един от тях умре без син, жената на умрелия не бива да се омъжи за външен човек, но девер ѝ трябва да влезе при нея, да я вземе за жена и да живее с нея, –

6 и първородният, когото тя роди, да носи името на умрелия брат, за да се не затрие името му в Израиля.

7 e  Ако пък той не поиска да вземе снаха си, снаха му да отиде при портите пред стареите и да каже: „девер ми не иска да въздигне името на брата си в Израиля, не ще да се ожени за мене“;

8 тогава стареите на града му да го повикат и да го придумват, и ако той стане и каже: „не искам да я взема“,

9 f  нека снаха му дойде при него пред очите на стареите, да събуе обувката от ногата му, да го заплюе в лицето и каже: „тъй се постъпва с човек, който не съзижда дома на брата си (в Израиля) “;

10 и ще му извадят име в Израиля: дом на събутия.

11 Кога се бият помежду си мъже, и жената на едного (от тях) се приближи да отърве мъжа си от оногова, който го бие, и, като простре ръката си, улови го за срамотите,

12 g  отсечи ѝ ръката: да (я) не пожали окото ти.

13 h  В торбата си не бива да имаш двояки теглилки, тежки и леки;

14 в къщата си да нямаш двояка ефа, голяма и малка;

15 i  теглилки да имаш точни и верни, и ефа да имаш точна и вярна, за да ти се продължат дните на земята, която Господ, Бог твой, ти дава (за дял) ;

16 j  понеже гнусен е пред Господа, твоя Бог, всеки, който върши неправда.

17 k  Помни, как постъпи с тебе Амалик по пътя, когато бяхте излезли от Египет;

18 l  как той те посрещна по пътя и погуби всички запрели подире ти от умора, когато ти беше уморен и изнемощял, и той се не побоя от Бога.

19 m  И тъй, кога Господ, Бог твой, те успокои от всички твои врагове отвред на земята, която Господ, Бог твой, ти дава за дял да я завладееш, затрий спомена за Амалика под небето; да не забравяш.
Copyright information for BulOrth