Deuteronomy 6

1 a  Т ова са заповедите, наредбите и законите, на които заповяда Господ, Бог ваш, да ви науча, за да постъпвате (тъй) в оная земя, в която отивате да я завладеете;

2 b  та да се боиш от Господа, твоя Бог, и всичките Му наредби и заповедите Му, които (днес) ти заповядвам, да пазиш ти и синовете ти и внуците ти през всички дни на живота ти, за да живееш дълго.

3 И тъй, слушай, Израилю, и залягай да изпълниш това, за да ти бъде добре, и да се размножите твърде много, както Господ, Бог на твоите отци, бе ти говорил (че ще ти даде) земя, дето тече мед и мляко. (Тия са наредбите и законите, които заповяда Господ Бог на синовете Израилеви в пустинята, след като излязоха из Египетската земя.)

4 c  Слушай, Израилю: Господ, Бог наш, е Господ един;

5 d  обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всич к ата си душа и с всичките си сили.

6 e  Тия думи, к оито ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти (и в душата ти) ;

7 f  и внушавай ги на децата си и говори за тях, кога седиш в къщи и кога си на път, кога си лягаш и кога ставаш;

8 и завържи ги на ръката си за знак, и да бъдат те превръзка над очите ти,

9 и напиши ги върху спонците на къщата си и върху вратите си.

10 g  Когато пък те въведе Господ, Бог твой, в оная земя, за която Той се кле на отците ти Авраама, Исаака и Иакова, да ти даде с големи и хубави градове, които ти не си градил,

11 h  и с къщи, пълни с всяко добро, които ти не си пълнил, и с кладенци изкопани, които ти не си копал, с лозя и маслини, които ти не си садил, и ще ядеш и ще се насищаш,

12 тогава пази се, да не (се измами сърцето ти и да) забравиш Господа, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството.

13 i  Бой се от Господа, твоя Бог, и (само) Нему служи (и към Него се прилепи) , и в Негово име се кълни.

14 j  Не отивайте след други богове, богове на ония народи, които ще бъдат около вас;

15 защото Господ, Бог твой, Който е посред тебе, е Бог ревнител, за да се не разпали гневът на Господа, твоя Бог, против тебе, и да те не изтреби Той от лицето на земята.

16 k  Не изкушавайте Господа, вашия Бог, както Го изкушавахте в Маса.

17 Пазете здраво заповедите на Господа, вашия Бог, и законите Му и наредбите, които Той ти заповяда;

18 l  и върши каквото е право и добро пред очите на Господа (твоя Бог) , за да ти бъде добре и да влезеш и завладееш добрата земя, която Господ с клетва обеща на твоите отци,

19 m  и Той да прогони всички твои врагове от лицето ти, както говори Господ.

20 n  Ако един ден син ти те попита, думайки: „какво значат тия заповеди, наредби и закони, които ви заповяда Господ, Бог ваш?“–

21 o  ти кажи на сина си: „ние бяхме роби на фараона в Египет, но Господ (Бог) ни изведе из Египет с крепка ръка (и висока мишца) ,

22 и показа Господ (Бог) големи личби, чудеса и порази над Египет, над фараона и над целия му дом (и над войската му) , пред нашите очи;

23 а нас изведе оттам (Господ, Бог наш) , за да ни въведе и ни даде земята, за която (Господ, Бог наш) се кле на нашите отци (да ни даде) ;

24 p  и заповяда ни Господ да изпълняваме всички тия наредби, да се боим от Господа, нашия Бог, за да ни бъде добре през всички дни, за да запазим живота си, както и сега;

25 q  и в това ще бъде нашата праведност, ако се стараем да изпълняваме всички тия заповеди (на закона) пред Господа, нашия Бог, както ни Той заповяда.“
Copyright information for BulOrth