Deuteronomy 34

1 a  Т огава Моисей се възкачи от равнините Моавски на планина Нево, навръх Фасга, срещу Иерихон, и Господ му показа цялата земя Галаад дори до самия Дан,

2 и цялата (земя) Нефталимова, и (цялата) земя Ефремова и Манасиева, и цялата земя Иудина, дори до самото западно море,

3 b  и южната страна, и равнината, долина на Иерихон, град на палмите, до Сигор.

4 c  И рече му Господ: ето земята, за която се клех на Авраама, Исаака и Иакова, думайки: „на твоето семе ще я дам“; Аз ти дадох да я видиш с очите си, ала в нея ти няма да влезеш.

5 d  И умря там Моисей, раб Господен, в Моавската земя, според думата Господня;

6 e  и погребаха го в долината на Моавската земя, срещу Ветфегор, и дори до днес никой не знае де е погребан.

7 f  Моисей беше на сто и двайсет години, когато умря; но зрението му не бе отслабнало, и силата му не бе отпаднала.

8 g  И синовете Израилеви оплакваха Моисея в равнините Моавски (при Иордан, близо до Иерихон) трийсет дена. И минаха дните за плач и тъга по Моисея.

9 h  И Иисус, син Навинов, изпълни се с дух на премъдрост, защото Моисей бе възложил върху него ръцете си, и му се покоряваха синовете Израилеви и правеха тъй, както бе заповядал Господ на Моисея.

10 i  И в Израиля нямаше вече такъв пророк, като Моисея, когото Господ знаеше лице с лице,

11 и по всички личби и чудеса, за които го бе пратил Господ да извърши в Египетската земя над фараона, над всичките му служители и над цялата му земя,

12 и по силната ръка и по големите чудеса, които Моисей извърши пред очите на цял Израил.
Copyright information for BulOrth