Ecclesiastes 11

1 a  П ущай хляба си по водите, защото след много дни пак ще го намериш.

2 b  Давай дял на седем души, и дори на осем, защото не знаеш, каква неволя ще бъде на земята.

3 Кога се напълнят облаците, изливат дъжд на земята; и ако едно дърво падне към юг или към север, то си остава там, дето е паднало.

4 Който наблюдава вятъра, няма да сее, и който гледа на облаците, няма да жъне.

5 c  Както не знаеш пътищата на вятъра, нито как се образуват кости в утробата на трудна жена, тъй не можеш да узнаеш и делата на Бога, Който върши всичко.

6 d  Сутрин сей семето си и вечер не давай почивка на ръката си, защото не знаеш, едното ли, или другото повече ще успее, или едното и другото ще бъдат еднакво добри.

7 Сладка е светлината, и приятно е за очите да гледат слънце.

8 e  Ако човек преживее и много години, нека се весели през всички тях и нека помни тъмните дни, каквито ще има много: всичко, що иде, е суета!

9 f  Весели се в младостта си, момко, и сърцето ти да вкусва радост през дните на твоята младост; и ходи, където ти сърце тегли и дето ти очи видят; само знай, че за всичко това Бог ще те изведе на съд.

10 Пъди скръбта от сърцето си и отклонявай злото от тялото си, защото детинство и младост са суета.
Copyright information for BulOrth