Ecclesiastes 4

1 a  О бърнах се и видях всякакви угнетения, които стават под слънцето; и ето, сълзите на угнетените, а утешител нямат: силата е в ръцете на потисниците им, а те утешител нямат.

2 И казах: блазе на мъртвите, умрели отдавна, повече, отколкото на живите, които живеят досега;

3 а по-блажен от едните и другите е онзи, който не е още съществувал, който не е видял лошите работи, що се вършат под слънцето.

4 b  Видях също, че всеки труд и всяка сполука в работите произвежда между човеците взаимна завист. И това е суета и гонене на вятър.

5 c  Глупавият седи с кръстосани ръце и гризе плътта си.

6 d  По-добре кривачка с покой, нежели шепа с труд и душевна мъка.

7 Обърнах се и видях друга суета под слънцето:

8 e  човек самотен, другиго си няма; няма ни син, ни брат, а пък на всичките му трудове край няма, и очите му се не насищат на богатство. „За кого ли пък – казва той – се трудя и лишавам от блага душата си?“– И това е суета и нехубава работа.

9 f  По-добре двама, нежели един, понеже имат добра награда за труда си.

10 Защото, ако падне единият, другият ще подигне другаря си. Но горко на един, кога падне, а няма другиго, който да го подигне.

11 Също, кога лежат двама, топло им е; а един – как ще се сгрее?

12 И ако някой вземе да надвива на единия, то двамата ще устоят насреща му; и конец, на три осукан, не ще се скъса скоро.

13 g  По-добре беден, но умен момък, нежели стар, ала неразумен цар, който не умее да приема съвети;

14 h  защото оня ще излезе от тъмница на царство, макар че се е родил беден в царството си.

15 Видях всички живи, които ходят под слънцето, с тогова, другия момък, който ще заеме мястото на оногова.

16 i  Брой нямаше всичкият оня народ, който беше пред него, макар отсетнешните не ще му се радват. И това е суета и гонене на вятър!

17 j  Пази ногата си, кога отиваш в Божия дом, и бъди готов повече да слушаш, нежели да гледаш, как безумни принасят жертви; защото те не мислят, че вършат лошо.
Copyright information for BulOrth