Ephesians 2

1 a  И вас, мъртвите поради вашите престъпления и грехове,

2 b  в които живяхте някогаш според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, който сега действува в синовете на неверието,

3 сред които и ние всинца живяхме някогаш според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество бяхме, както и другите, чеда на гнева, –

4 c  Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна,

5 d  макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа (по благодат сте спасени) ,

6 и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Иисуса,

7 e  за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Иисуса.

8 f  Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас – Божий дар е;

9 g  не е от дела, за да не би някой да се похвали.

10 h  Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Иисуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим.

11 И тъй, помнете, че вие, някогаш езичници по плът, които бяхте назовавани необрязани от тъй наричаните обрязани с плътско обрязване, извършвано с ръце,

12 i  че вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израилското общество, чужди към заветите на обещанието, лишени от надежда и безбожници в света;

13 j  а сега в Христа Иисуса вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова.

14 k  Защото Той е нашият мир, Който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред,

15 l  като с плътта Си унищожи враждата, а с учението – закона на заповедите, за да създаде в Себе Си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир,

16 и в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата;

17 m  и като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки,

18 n  защото чрез Него и едните и другите имаме достъп при Отца, в единия Дух.

19 И тъй, вие не сте вече чужди и пришълци, а съграждани на светиите и свои на Бога,

20 o  като се утвърдихте върху основата на апостолите и пророците, имайки Самия Иисуса Христа за краеъгълен камък,

21 p  върху който цялото здание, стройно сглобено, възраства в храм свет чрез Господа,

22 q  върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.
Copyright information for BulOrth