Ephesians 3

1 a  Е то защо аз, Павел, съм окованик Иисус Христов за вас езичниците.

2 b  Вие чухте за разпоредбата на благодатта Божия, мене дадена за вас,

3 c  именно, че чрез откровение Бог ми възвести тайната (както и по-горе ви писах накратко,

4 от което, като четете, можете проумя, как съм схванал тайната на Христа) ,

5 d  която не беше възвестена на синовете човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и пророци чрез Духа Светаго.

6 e  Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи едно тяло, и съпричастници на обещанието Божие в Христа Иисуса чрез благовестието,

7 f  на което станах служител според дара на благодатта Божия, дадена ми по действие на Неговата сила.

8 g  На мене, най-малкия от всички светии, се даде тая благодат – да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово

9 h  и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, Който създаде всичко чрез Иисуса Христа,

10 i  та многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни,

11 по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа Иисуса, Господа нашего,

12 j  у Когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме към Бога с доверие.

13 k  Поради това моля ви, не падайте духом пред моите заради вас скърби, които са ваша слава.

14 Затова прекланям колене пред Отеца на Господа нашего Иисуса Христа,

15 l  от Когото се именува всеки род на небесата и на земята,

16 m  да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек,

17 n  и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви,

18 та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и височина,

19 o  и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия.

20 p  А на Тогова, Който може, според действуващата в нас сила, да извърши несравнено повече от всичко, що просим, или за каквото помисляме,

21 Нему да бъде слава в църквата чрез Христа Иисуса във всички родове от века до века. Амин.
Copyright information for BulOrth