Ephesians 4

1 a  И тъй, аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани,

2 с всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един други с любов

3 и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.

4 b  Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание;

5 един е Господ, една е вярата, едно е кръщението,

6 c  един е Бог и Отец на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички нас.

7 d  А на всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов.

8 e  Затова е и казано: „като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците“.

9 А „възкачи се“що означава, ако не това, че Той е и слязъл по-напред в най-долните места на земята?

10 Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.

11 f  И Той постави едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители,

12 за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово,

13 g  докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство,

14 та да не бъдем вече младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата,

15 h  а с истинска любов да растем по всичко в Оногова, Който е глава, – Христос,

16 от Когото цялото тяло, стройно сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при действието на всяка част според силите ѝ, нараства, за да се съзижда в любов.

17 Това прочее ви говоря и за свидетел призовавам Господа: да не постъпвате вече, както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си,

18 бидейки помрачени в разума, отстранени в Божия живот поради тяхното невежество и ожесточението на сърцето им;

19 i  дошли до безчувствие, те се предадоха на разпътство и ненаситно вършат всяка нечистота.

20 Но вие не тъй познахте Христа,

21 щом наистина сте чули за Него и в Него сте се научили (както е истината в Иисуса)

22 j  да отхвърлите от себе си ветхия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти,

23 k  да се обновите с духа на своя ум

24 l  и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината.

25 m  Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сме членове един другиму.

26 n  Гневете се, но не грешете: слънце да ви не залязва гневни;

27 o  нито давайте място на дявола.

28 Който е крал, да не краде вече, а подобре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има що да отделя ономува, който се нуждае.

29 p  Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите.

30 q  И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с Когото сте запечатани за в деня на избавлението.

31 Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба;

32 r  но бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа.
Copyright information for BulOrth