Exodus 18

1 a  М адиамският свещеник Иотор, тъст Моисеев, чу за всичко, що Бог направи за Моисея и за Израиля, Своя народ, когато Господ изведе Израиля от Египет.

2 b  И Моисеевият тъст Иотор взе Сепфора, жената на Моисея, която Моисей порано бе изпратил назад,

3 c  и двамата ѝ синове: на единия името беше Гирсам, защото, казваше Моисей: пришълец съм аз в чужда земя;

4 d  а на другия името беше Елиезер, защото (думаше той) Бог на моя баща ми беше помощник и ме избави от фараоновия меч.

5 e  И Моисеевият тъст Иотор дойде със синовете му и с жена му при Моисея в пустинята, дето се беше той разположил на стан при Божията планина,

6 f  и обади на Моисея: аз, твоят тъст Иотор, ида при тебе, иде и жена ти, и двамата ѝ сина с нея.

7 Моисей излезе да посрещне тъста си, и (му) се поклони, и го целуна, и, след като се поздравиха един други, влязоха в шатрата.

8 И разказа Моисей на тъста си за всичко, що Господ стори с фараона и с (всички) египтяни за Израиля, и за всички мъчнотии, каквито те срещнаха по пътя, и как Господ ги избави (от ръцете на фараона и от ръцете на египтяни) .

9 Иотор се зарадва за всички добрини, които Господ бе показал на Израиля, когато го избави от ръцете на египтяни (и от ръцете на фараона) ,

10 и каза Иотор: благословен да е Господ, Който ви избави от ръцете на египтяни и от фараоновата ръка, Който избави тоя народ изпод властта на египтяни;

11 g  сега аз познах, че Господ е по-велик от всички богове, тъкмо в онова, с което се те превъзнасяха пред израилтяните.

12 h  И Моисеевият тъст Иотор принесе всесъжение и жертви Богу; и дойде Аарон и всички Израилеви старейшини да ядат хляб с Моисеевия тъст пред Бога.

13 На другия ден седна Моисей да съди народа, и народът стоеше пред Моисея от сутрин до вечер.

14 И видя (Иотор) тъстът Моисеев всичко, що той правеше с народа, и каза: какво правиш ти с народа? защо само ти седиш, а цял народ стои пред тебе от сутрин до вечер?

15 Отговори Моисей на тъста си: на родът дохожда при мене да иска съд от Бога;

16 кога им се случи някоя работа, те идват при мене, и аз отсъждам помежду им и (им) явявам Божиите наредби и законите Му.

17 Но тъстът Моисеев му каза: тъй. както правиш, не е добре.

18 i  Ти ще измъчиш и себе си и народа, който е с тебе, защото много тежка е тая работа за тебе: ти самичък не можеш я върши;

19 затова, послушай думите ми; аз ще ти дам съвет, и Бог ще бъде с тебе: бъди ти посредник пред Бога за народа и представяй на Бога работите (му) ;

20 учи ги на (Божиите) наредби и на законите (Му) , и посочвай им пътя (Му) , по който те трябва да вървят, и делата, които трябва да вършат;

21 j  а ти (си) избери измежду целия народ мъже способни, богобоязливи, мъже правдолюбиви, мразещи корист, и (ги) тури над тях за хилядници, стотници, петдесетници и десетници (и писари) ;

22 нека те съдят народа във всяко време и да ти обаждат за всяка важна работа, а за всички малки работи да съдят те сами; и на тебе ще е по-леко, и те ще носят с тебе заедно товара;

23 ако направиш това, и Бог ти заповяда това, тогава ще можеш утрая, и цели ят тоя народ ще си отива смиром на място то.

24 И послуша Моисей думите на тъста си и направи всичко, що (му) говори;

25 k  и избра Моисей от целия Израил способни мъже и ги постави началници на народа, хилядници, стотници, петдесетници и десетници (и писари) ,

26 l  и те съдеха народа във всяко време; за (всички) важни работи обаждаха на Моисея, а за всички малки работи съдеха сами.

27 m  И изпрати Моисей тъста си, и той отиде в земята си.
Copyright information for BulOrth