Exodus 21

1И ето законите, които ще им обявиш:

2 a  ако купиш роб евреин, нека (ти) работи шест години, а на седмата (година) нека си излезе свободен, без откуп;

3 ако е дошъл самичък, самичък и да си излезе; ако е женен, да си излезе с него заедно и жена му;

4 b  ако пък неговият господар му е дал жена, и тя му е родила синове или дъщери, жената и децата ѝ да останат при господаря ѝ, а той да си излезе самичък;

5 c  но ако робът каже: обичам господаря си, жена си и децата си, няма да си изляза на свобода, –

6 d  то господарят му да го заведе пред боговете
21:6 Сиреч пред съдиите. Глед. Пс. 81:1, 2, 6.
и да го изправи до вратата, или до спонеца на вратата, и нека господарят му промуши ухото му с шило, и той да остане вечно негов роб.

7 Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите;

8 ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил;

9 f  ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите;

10 ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство.

11 Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.

12 g  Който удари човек, тъй че той умре, да бъде предаден на смърт;

13 h  но ако някой не е злоумишлявал, а Бог е допуснал оногова да изпадне под ръката му, тогава Аз ще ти покажа място, дето да забяга (убийцата) ;

14 i  а ако някой преднамерено и коварно убие ближния си (и избяга при жертвеника) , то вземи го и от жертвеника Ми, за да бъде умъртвен.

15 Който удари баща си или майка си, да бъде предаден на смърт.

16 Който открадне човек (от Израилевите синове) и (като го зароби) го продаде, или се намери в ръцете му, да бъде предаден на смърт.

17 j  Който злослови баща си, или майка си, да бъде предаден на смърт.

18 Когато (двамина) се карат, и единият човек удари другия с камък, или с бушница, и тоя не умре, а легне на постеля,

19 k  то, ако стане и излиза откъщи, подпирайки се с тояга, оня, който (го) е ударил, не ще заслужава смърт, а само да му плати за денгуба и да му даде за лекуване.

20 l  А който удари роба си или слугинята си с тояга, и те умрат под ръката му, да бъде наказан;

21 но, ако те преживеят един или два дни, не бива той да се наказва, защото те са негово сребро.

22 Когато някои се бият, и ударят трудна жена, и тя пометне, но друга повреда не стане, то да се вземе от виновния глоба, каквато му наложи мъжът на жената, и той да я заплати пред посредници;

23 ако пък стане повреда, нека даде живот за живот,

24 m  око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога,

25 изгоряло за изгоряло, рана за рана, натъртено за натъртено.

26 Ако някой удари роба си в окото, или слугинята си в окото и го повреди, да ги отпусне на свобода зарад окото;

27 и ако изкърти зъб на роба си, или на робинята си, да ги отпусне на свобода зарад зъба.

28 n  Ако вол прободе до смърт мъж, или жена, волът да бъде убит с камъни, и месото му да се не яде; но стопанинът на вола не е виновен;

29 ако пък волът е бил бодлив от попреди, а стопанинът му, като му е било известявано за това, не го е пазил, и той е убил мъж, или жена, волът да бъде убит с камъни, и стопанинът му да бъде предаден на смърт.

30 Ако му се наложи откуп, нека за живота си даде откуп, какъвто му се наложи.

31 Син ли прободе, дъщеря ли прободе, – по тоя същи закон да се постъпва с него.

32 Ако волът прободе роба, или робинята, да се заплатят на стопанина им трийсет сикли сребро, а волът да бъде убит с камъни.

33 Ако някой отвори яма, или ако изкопае яма и я не покрие, та падне в нея вол, или осел,

34 стопанинът на ямата трябва да заплати, да даде сребро на стопанина им, а трупът ще бъде негов.

35 Ако на някого волът прободе до смърт вола на съседа му, да продадат живия вол и да разделят цената му на половина; също и убития да разделят на половина;

36 ако пък се е знаело, че волът е бил бодлив от по-преди, но стопанинът му (като му е било известявано за това) не го е пазил, той да заплати вол за вол, а убитият да бъде негов.
Copyright information for BulOrth