Exodus 23

1 a  Н е обръщай внимание на празен слух, не давай ръка на нечестивец, та да не станеш свидетел на неправда.

2 Не отивай след множеството да правиш зло, и не изказвай присъда, отстъпвайки от правдата поради множеството;

3 b  и към сиромаха не бъди пристрастен в съдбата му.

4 c  Ако намериш заблуден вол, или осел на неприятеля си, закарай му го;

5 d  ако видиш на неприятеля си осела, паднал под товара си, не го отминавай, а го разтовари заедно с него.

6 e  Не присъждай криво съдбата на твоя сиромах.

7 f  Отбягвай от неправда и не убивай не винния и правия, защото Аз няма да оправдая беззаконника.

8 g  Подаръци не вземай, защото подаръците правят слепи гледащите, и извръщат делото на правите.

9 h  Пришълец не обиждай (и го не притеснявай) : вие знаете какво е у пришълеца на сърце, защото и сами бяхте пришълци в Египетската земя.

10 i  Шест години сей земята си и събирай плодовете ѝ,

11 а на седмата я оставяй да си почине, за да се хранят сиромасите от твоя народ, а с останалото след тях да се хранят полските зверове; тъй прави и с лозето си и с маслините си.

12 j  Шест дни върши работите си, а в седмия почивай, за да си отдъхне волът ти, и оселът ти, и да си почине синът на робинята ти и пришълецът.

13 k  Пазете всичко, що съм ви казал, и името на други богове не споменувайте; да се не чува то от устата ти.

14 Три пъти на година празнувай за Мене:

15 l  пази празник Безквасници; седем дена яж безквасен хляб, както ти заповядах, в определеното време на месец авив, защото в него месец ти излезе от Египет; и нека се не явява ни к ои с празни ръце пред лицето Ми;

16 m  л ази и празника на жънене първите плодове на твоя труд, които си посеял на нивата, и празника на събиране плодовете з края на годината, когато събереш от нивата своя труд.

17 n  Три пъти на година трябва да се явяват всички твои от мъжки пол пред лицето на Господа, Бога (твой) .

18 (Кога изгоня езичниците от лицето ти и разширя твоите предели) , не изливай кръвта от жертвата Ми върху квасен хляб, и тлъстината от празничната Ми жертва да се не оставя до сутринта.

19 o  Първите плодове от земята си принасяй в дома на Господа, твоя Бог. Не вари яре в майчиното му мляко.

20 p  Ето, Аз пращам пред тебе Ангела (Си) да те пази по пътя и да те въведе в онова място, което съм (ти) приготвил;

21 q  пази се пред лицето му и слушай гласа му; не му се опирай, защото той няма да ви прости греха, понеже името Ми е в него.

22 r  (Ако слушаш гласа Ми, и изпълняваш всичко, що ти кажа, и запазиш завета Ми, вие ще Ми бъдете народ избран измежду всички племена, защото цялата земя е Моя; вие ще Ми бъдете царствено свещенство и свет народ. Тия думи кажи на Израилевите синове.) Ако слушаш гласа Ми и изпълняваш всичко, що (ти) кажа, ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници.

23 s  Кога тръгне пред тебе Моят Ангел и те отведе при аморейци, хетейци, ферезейци, хананейци, (гергесейци,) евейци и иевусейци, и Аз ги изтребя (от лицето ви) ,

24 t  недей се покланя на боговете им, недей им служи, и не подражавай на делата им, а ги строши и стълбовете им разруши;

25 u  служете на Господа, вашия Бог, и Той ще благослови хляба ти (и виното ти) и водата ти; и ще отстрани от вас болестите.

26 v  Пометници и бездеткини няма да има в земята ти; броя на дните ти ще направя пълен.

27 w  Ще пратя Моя ужас пред тебе, и ще докарам в смущение всеки народ, при който отидеш, и ще обръщам към тебе гърба на всички твои врагове;

28 x  ще пратя пред тебе стършели, и те ще погнат отпреде ти (аморейци) евейци, (иевусейци) хананейци и хетейци;

29 няма да ги изгоня отпреде ти в една година, за да не запустее земята, и да се не размножат против тебе полските зверове;

30 малко по малко ще ги пропъждам от тебе, докле се размножиш и завладееш тая земя.

31 y  Ще прокарам границите ти от Червено море до Филистимско море и от пустинята до (голямата) река (Ефрат) , защото ще предам в ръцете ви жителите на тая земя, и ще ги пропъдиш отпреде си;

32 z  (не смесвай се и) не влизай в съюз ни с тях, ни с боговете им;

33 aa  те не трябва да живеят в земята ти, за да те не вкарат в грях против Мене; защото, ако служиш на боговете им, това ще бъде примка за тебе.
Copyright information for BulOrth