Exodus 27

1 a  И направи жертвеник от дърво ситим – дълъг пет лакти, широк пет лакти, та да е четвероъгълен, и висок три лакти.

2 b  И направи рогове на четирите му ъгли, тъй че роговете да излизат от него; и го обкови с мед.

3 Направи за него котлета за изсипване в тях пепелта, и лопатки, и блюда, и вилици, и въгленици; всички съдове направи от мед.

4 Направи за него медна решетка като мрежа, а на мрежата, на четирите ѝ ъгли, направи четири медни гривни;

5 и тури я в жертвеника отдолу, та да дойде мрежата до половината на жертвеника.

6 И направи върлини за жертвеника, върлини от дърво ситим, и ги обкови с мед;

7 и проври върлините в гривните, тъй че върлините да бъдат от двете страни на жертвеника, кога се носи.

8 Направи го празен отвътре, от дъски; както бе ти показано на планината, тъй да (го) направят.

9 c  Направи двор на скинията: от южната страна към пладне завесите за двора да бъдат от препреден висон, дълги сто лакти за едната страна;

10 стълбове за тях да има двайсет, и медни подножки за тях – двайсет; кукичките на стълбовете и скобите им да бъдат сребърни.

11 Тъй и откъм северната страна надлъж да има завеси, дълги сто лакти; стълбовете за тях да бъдат двайсет, и медни подножки за тях – двайсет; кукичките на стълбовете и скобите им (и подножките им) да бъдат сребърни.

12 А по широчината на двора от западна страна да има завеси дъл г и петдесет лакти; стълбовете за тях да бъдат десет, и подножките им десет.

13 По широчината на двора от предната страна към изток да има завеси, дъл г и петдесет лакти; (стълбовете за тях да бъдат десет, и подножките им десет) .

14 От едната страна да има завеси, петнайсет лакти (високи) , стълбовете за тях да бъдат три, и подножките им – три;

15 и от другата страна да има завеси, петнайсет лакти (високи) , стълбовете за тях да бъдат три, и подножките им – три.

16 d  А за вратата на двора завесата да е дванайсет лакти (висока) , от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон везана работа; стълбовете за нея да бъдат четири, и подножките им – четири.

17 Всички стълбове около двора трябва да са съединени със сребърни скоби; кукичките им да са сребърни, а подножките им – медни.

18 Дължината на двора да бъде сто лакти, широчината навсякъде – петдесет, а височината – пет лакти; завесите да бъдат от препреден висон, а подножките на стълбовете – медни.

19 Всички принадлежности на скинията за всяка употреба в нея, и всички нейни колове, и всички дворни колове да са от мед.

20 e  И заповядай на Израилевите синове да ти донасят чист елей, изстискан от маслини, за светене, за да гори светилникът всякога;

21 f  в скинията на събранието извън завесата, която е пред ковчега на откровението, ще го пали Аарон и синовете му, от вечер до сутрин, пред лицето Господне. Това да бъде вечна наредба за поколенията на Израилевите синове.
Copyright information for BulOrth